Skip to main content

Sociālie partneri atbalsta valdības nostāju sarunās ar starptautiskajiem aizdevējiem

Trešdien, 9. novembrī Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēdē dalībpuses apsprieda 2012. gada valsts budžeta projektu un budžeta konsolidācijas pasākumus, un valdība saņēma sociālo partneru atbalstu tālākām sarunām ar starptautiskajiem aizdevējiem.

Ministru prezidents V. Dombrovskis uzsvēra, ka valdība līdzšinējās sarunās ar starptautiskajiem aizdevējiem ir skaidri paudusi savu nostāju par to, ka 2012. gadā nav pieļaujama ne nodokļu paaugstināšana ne pensiju samazināšana, un šī nostāja nav maināma. 2012. gada valsts budžets tiek plānots, lai nodrošinātu ilgtspējīgu un stabilu valsts attīstību un finanšu stabilitāti. Pārliecību par Latvijas ekonomikas izaugsmes ilgtspēju stiprina arī tas, ka pašlaik ražošanas un eksporta apjomi jau ir pārsnieguši pirmskrīzes līmeni, tādēļ jāturpina darbs pie uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, lai šīs tendences turpinātos.

Sociālie partneri norādīja uz nepieciešamību veikt pasākumus tautsaimniecības attīstības stimulēšanai, vērienīgāk īstenot strukturālās reformas, kā arī aktīvāk iesaistīt Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Pašvaldību savienību un Tirdzniecības un rūpniecības kameru budžeta projekta izstrādē. Tāpat sociālie partneri uzsvēra, ka valdībai jāizstrādā strukturālo reformu plāns nākamajiem 2 – 3 gadiem, īpaši – par valsts uzdevumu deleģēšanu.

Valdības pārstāvji norādīja, ka pasākumi ēnu ekonomikas apkarošanai uzskatāmi par strukturālajām reformām. Tāpat pozitīvi vērtējama arī veselības aprūpes nozarē plānotā pāreja uz mājas aprūpes paplašināšanu ar mērķi samazināt neatliekamās palīdzības izsaukumu skaitu, Aizsardzības ministrijas administratīvo izdevumu būtiska samazināšana, uzlabojot efektivitāti, kā arī virkne pasākumu citos sektoros. „Šogad Latvija Pasaules Bankas pētījumā Doing Business savas pozīcijas uzlabojusi par 10 vietām, apsteidzot Igauniju un Lietuvu. Šis panākums ir pierādījums paveiktajam darbam uzņēmējdarbības vides sakārtošanā,” sacīja V.Dombrovskis.

Tāpat premjers norādīja, ka nepieciešams drīzumā pieņemt Būvniecības likumu, saīsināt lietu izskatīšanu tiesā un palielināt tiesu sistēmas pieejamību, kā arī samazināt darbaspēka nodokļus valsts konkurētspējas uzlabošanai.

Sociālie partneri apliecināja arī gatavību aktīvi iesaistīties Valdības rīcības plāna tapšanā un vienojās, ka nākamreiz valsts budžeta projektu NTSP sēdē apspriedīs pirms budžeta projekta iesniegšanas Saeimā, kas plānota 6. decembrī.

NTSP sēžu materiāli pieejami šeit.

Informāciju sagatavoja
Gunta Freimane
Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta konsultante
Tālr.: 67082929, 28341699
[email protected]

Dalies ar ziņu