Skip to main content

Šogad atbalstu saņems vairāk kā 15 tūkstoši bez darba esošie jaunieši

Šogad vairāk nekā 15 tūkstoši bez darba esošie jaunieši varēs saņemt sev nepieciešamos pakalpojumus, tai skaitā, karjeras konsultācijas apmācības vai iesaistīties nodarbinātības pasākumos, trešdien, 4. aprīlī, notikušajā preses brīfingā informēja Labklājības ministrijas (LM) valsts sekretāre Ieva Jaunzeme.

Tā, piemēram, bez darba esošais jaunietis, jau šobrīd var uzlabot savas zināšanas profesionālās tālākizglītības vai neformālās izglītības programmās. Tāpat jaunieši var piedalīties konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos, iziet apmācību pie darba devēja, strādāt speciāli viņam izveidotā darba vietā vai arī veikt brīvprātīgo darbu. Aktīvākie un uzņēmīgākie jaunieši var izmēģināt savus spēkus un paši uzsākt savu komercdarbību vai pašnodarbinātību. Tie, kuri vēl īsti nav pārliecināti, ar kādu darbības jomu vēlas saistīt savu profesionālo dzīvi, var izmantot karjeras konsultācijas.

Savukārt 2012. gada otrajā pusē 100 jaunieši pilotprojekta veidā varēs piedalīties jauniešu darbnīcās. To ietvaros viņiem būs iespēja izmēģināt trīs profesionālās jomas profesionālās izglītības iestādē. Katrā no jomām jaunieši darbosies trīs nedēļas, lai iepazītos ar to specifiku. Pasākuma laikā jaunietis saņems ikmēneša stipendiju 40 latu apmērā (jaunietim ar invaliditāti 60 lati).

Vienlaikus jaunieši jau šogad varētu saņemt mobilitātes atbalstu, lai varētu nokļūt līdz jaunajai darba vietai. To varēs izmantot arī citu vecuma grupu bezdarbnieki, taču jaunieši ir mobilāka iedzīvotāju grupa, līdz ar to viņu īpatsvars atbalsta saņēmējos sagaidāms augstāks.

Tāpat jauniešiem bezdarbniekiem, kuriem nav profesijas un trūkst prasmju, piešķirs vismaz 300 papildus apmācību kuponus prasmju/kompetenču apguvei. Tos varēs izmantot arī neformālās izglītības apguvei, ievērojot jauniešu vajadzības. Līdz šim bija plānots piešķirt aptuveni 1000 apmācību kuponus.

Tajā pašā laikā LM sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju jauniešus, kuri ir bez profesijas un ir pametuši skolu, centīsies atgriezt izglītības sistēmā. Savukārt pārējie jaunieši vispirms saņems intensīvu un izmaksu efektīvu NVA speciālistu atbalstu darba meklēšanā. Finanšu ietilpīgus instrumentus, individuāli izvērtējot klienta situāciju, izmantos nepieciešamības gadījumā, tiem jauniešiem, kuri saviem spēkiem saprātīgā laika periodā nespēj atrast darbu.

Tāpat LM pilnveidos darba meklēšanas atbalsta sistēmu, jo sniegtie karjeras konsultāciju un plānošanas pakalpojumi jau šobrīd ir nozīmīgi preventīvi pasākumi jauniešu bezdarba mazināšanai. Plānots uzlabot arī karjeras konsultāciju atbalsta metodikas, akcentējot dažādas bezdarbnieku mērķgrupas, tajā skaitā jauniešus, kas priekšlaicīgi pametuši skolu u.c.

Atgādinām, lai izvērtētu pašreiz jauniešiem paredzēto pasākumu piemērotību un efektivitāti, ar ministru prezidenta rīkojumu LM bija izveidota rīcības grupa jauniešu nodarbinātības veicināšanai un bezdarba līmeņa mazināšanai. Tās sastāvā darbojās LM, Ekonomikas, Izglītības un zinātnes ministriju, NVA pārstāvji. LM ir apkopojusi rīcības grupas priekšlikumus, kuri būtu iekļaujami Nacionālajā reformu programmā. Tie nosūtīti izvērtēšanai ministru prezidentam.

Pēc LM rīcībā esošiem statistikas datiem uz 2012. gada 1. martu reģistrēts 15 791 jaunietis bezdarbnieks jeb 11,8% no kopējo bezdarbnieku skaita. 22,2% no tiem ir ilgstošie bezdarbnieki. 86,5% no reģistrētajiem jauniešiem bezdarbniekiem ir vecumā no 20 līdz 24 gadiem. 70% no jauniešiem bezdarbniekiem ir zems izglītības līmenis.

2011. gada dati liecina, ka jaunieši piedalījušies šādos NVA organizētajos pasākumos: profesionālajā tālākizglītībā – 1107 jaunieši bezdarbnieki, neformālās izglītības programmās – 3026 jaunieši, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos – 7417, apmācībā pie darba devēja – 284, kompleksajā iekļaušanas programmā, t.sk., darba vietā jaunietim – 1619 (381), jauniešu brīvprātīgajā darbā – 1255, pasākumos komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai – 12 cilvēki, karjeras konsultācijās – 11930 jaunieši.

Kopējais finansējums 2012. gadā (plānots) aptuveni 3 milj. latu. Tā ietvaros 2012. gadā ir plānots sniegt atbalstu 15 tūkstošiem jauniešu.

Dalies ar ziņu