Skip to main content

Spēkā stājies Latvijas un Lietuvas līgums sociālās drošības jomā

2013. gada 1. aprīlī stājies spēkā Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgums par bijušajā PSRS uzkrāto apdrošināšanas periodu ieskaitīšanu, tādējādi novēršot dubultu periodu ieskaitīšanu apdrošināšanas stāžā, informē Labklājības ministrija (LM).

Līguma mērķis ir novērst situāciju, kad, piešķirot pensiju saskaņā ar Latvijas un Lietuvas normatīvajiem aktiem, apdrošināšanas stāžā ieskaita vienu un to pašu darba vai tam pielīdzināto periodu, kas uzkrāts bijušajā PSRS līdz 1990. gada 31. decembrim.

Līdz šim praksē nereti radās gadījumi, kad cilvēka, kurš sava darba mūža laikā strādājis gan Latvijas, gan Lietuvas teritorijā (un arī citās bijušās PSRS republikās) un, kuram pensiju piešķir abas minētās valstis, uzkrātos apdrošināšanas periodus citās bijušās PSRS republikās apdrošināšanas stāžā ieskaitīja gan Latvija, gan Lietuva. Tādējādi cilvēks saņēma pensiju par vieniem un tiem pašiem apdrošināšanas periodiem no divām valstīm.

Piemēram, Latvijā cilvēks ir nostrādājis 14 gadus, Lietuvā 11 gadus un kādā no bijušajām PSRS republikām (izņemot Latviju un Lietuvu) 3 gadus. Noslēdzot līgumu, bijušās PSRS apdrošināšanas periodus (ja to paredz attiecīgās valsts normatīvie akti) ņems vērā tās valsts kompetentā institūcija, kurā uzkrātais kopējais apdrošināšanas periods būs garāks. Tas nozīmē, ka minētajā gadījumā pēc līguma noslēgšanas, šos 3 gadus ņems vērā Latvija.

Vienlaikus spēku zaudējusi 1993. gada 17. decembrī (spēkā no 1995. gada 31. janvāra) parakstītā Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanās par sadarbību sociālās nodrošināšanas jomā. Tā līdz šim noteica abu valstu sadarbību sociālās drošības jomā, t.sk., neregulēja to, kurā no abu valstu stāžiem ieskaitāmi darba periodi, kas uzkrāti bijušās PSRS republikās.

Atgādinām, ka šobrīd Latvija ir noslēgusi šādus divpusējos līgumus sociālās drošības jomā:
• Latvijas Republikas un Ukrainas līgums par sadarbību sociālās drošības jomā;
• Latvijas Republikas un Kanādas sociālās drošības līgums;
• Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības vienošanās par savstarpēju pensiju izmaksu;
• Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas līgums par sadarbību sociālās drošības jomā;
• Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgums par sadarbību sociālās drošības jomā;
• Latvijas Republikas un Austrālijas līgums sociālās drošības jomā.

Eiropas Savienības teritorijā sociālās drošības jomu regulē 2004. gada 29. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 883/2004 par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67021581, 29538825
[email protected]

Dalies ar ziņu