Skip to main content

Štokenbergs: Eiropā nepieciešams vienots redzējums par totalitāro režīmu pastrādātajiem noziegumiem

Šodien, 23. augustā, Varšavā (Polijā) tieslietu ministrs Aigars Štokenbergs piedalījās Eiropas Savienības (ES) tieslietu ministru paneļdiskusijā par totalitāro režīmu pastrādāto noziegumu izvērtēšanu un novēršanu, uzsverot, ka Eiropā nepieciešama vienota nostāja attieksmē pret totalitāro režīmu pastrādātajiem noziegumiem.

„Mūsu kopīgais mērķis ir panākt, lai šādi noziegumi vairs nekad neatkārtojas un tie, kas šajos noziegumos bija iesaistīti, stātos tiesas priekšā. Mums ir jārespektē visi upuri, neatkarīgi no masu slepkavu motivācijas,”
uzsvēra tieslietu ministrs.
A. Štokenbergs norādīja, ka vienota nostāja nepieciešama ne tikai Eiropas valstu savstarpējo attiecību kontekstā, bet arī starptautiskā mērogā, jo Eiropai jāveicina tiesiskuma un cilvēka pamattiesību respektēšana un jāvēršas pret totalitāriem režīmiem, kas tās apdraud. Ministrs atzīst, ka atšķirīgs tiesiskais regulējums ir radies no atšķirīgas vēsturiskās pieredzes, taču viņš ir pārliecināts, ka šīm atšķirībām vairs nav jāšķeļ Eiropa. „Kā Eiropas pilsonis un tieslietu ministrs es aicinu savus kolēģus būs vienotiem attiecībā uz totalitāriem noziegumiem, lai aizsargātu un stiprinātu tiesiskumu Eiropā un tās kaimiņvalstīs,” aicināja tieslietu ministrs.

A. Štokenbergs un 11 Eiropas valstu tieslietu ministri, kā arī Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Ježijs Buzeks parakstīja Varšavas deklarāciju par totalitāro režīmu upuriem, paredzot, ka visu Eiropas totalitāro režīmu pastrādātie noziegumi ir jāapzina un jānosoda. Deklarācijā pausts atbalsts totalitāro režīmu upuriem, nodrošinot, ka viņu ciešanas netiks aizmirstas un noziegumu vaininieki tiks saukti pie atbildības. Tāpat šis dokuments aicina ES Padomi un komisiju atbalstīt nevalstisko organizāciju aktivitātes, iesaistot Austrumu kaimiņvalstu organizācijas, kuras ir aktīvi iesaistītas dokumentu par totalitārajiem režīmiem apkopošanā un veicina vēsturiskās izpratnes veidošanos.

Pasākuma ietvaros ministri noliks ziedus pie vairākiem Polijas vēsturiskajiem pieminekļiem – Varšavas sacelšanās pieminekļa, pieminekļa, kas veltīta kritušajiem un noslepkavotajiem austrumos pēc padomju spēku iebrukuma 1939. gadā, kā arī piemiņas vietā, kas veltīta bojā gājušajiem Polijas ebrejiem vācu geto nometnēs.

Informāciju sagatavoja:
Inga Saleniece
Tieslietu ministra preses sekretāre
Tālr. 26564629
[email protected]

 

 

Dalies ar ziņu