Skip to main content

Štokenbergs Polijā diskutēs par Eiropas pretnarkotiku politikas jaunajiem izaicinājumiem

18. – 19. jūlijā Polijā, Sopotā notiks ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomes neformālā sanāksme, kurā Latviju pārstāvēs iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs, tieslietu ministrs Aigars Štokenbergs.

Padomes locekļi diskutēs par Eiropas pretnarkotiku politikas jaunajiem izaicinājumiem, par Šengenas zonas nākotni, par robežšķērsošanas procedūras uzlabošanu Šengenas zonā, kā arī par Kopējās Eiropas patvēruma sistēmas turpmāko attīstību.

Ievērojot narkotiku nodarīto kaitējumu gan individuālām personām, gan sabiedrībai kopumā, Polijas Prezidentūra vēlas vērst uzmanību uz nepieciešamību īstenot jaunus pasākumus cīņai pret narkotikām. Polijas Prezidentūra ir uzņēmusies izstrādāt Eiropas pakta projektu cīņai ar sintētiskajām narkotikām, kas aktivizēs ES darbības šajā jomā atbilstoši 2010. gada Paktā cīņai ar heroīnu un kokaīnu iekļautajai deklarācijai.

Līdztekus tiesībaizsardzības iestāžu operatīvās sadarbības pasākumiem nepieciešams arī pilnveidot Eiropas Savienības likumdošanu, lai nodrošinātu efektīvu atbildi uz narkotiku radītajiem draudiem veselībai.

Attiecībā uz pasākumiem, kas veicami, lai attīstītu Eiropas narkotiku politiku, Polijas prezidentūra gaida ES Narkotiku stratēģijas (2005 – 2012) un tās rīcības plānu ārējā novērtējuma sākotnējos rezultātus, ko prezentēs Eiropas Komisija. Tā rezultāti tiks ņemti vērā, uzrunājot jaunus būtiskus izaicinājumus, vai izstrādājot jaunu narkotiku apkarošanas stratēģiju.

Latvija uzskata, ka primārais ir sekmēt pamatotu, uz pierādījumiem balstītu, taču vienlaikus daudz ātrāku par līdzšinējo, Eiropas Savienības likumdošanas reakciju uz jaunu narkotisko vielu parādīšanos ES tirgū.

Informāciju sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
[email protected]

 

Dalies ar ziņu