Skip to main content

Straujuma aicina: izsvērsim, PAR ko mēs šodien balsojam ar savu ikdienas darbu, ar savu attieksmi, ar savu izvēli

FOTO no knferences

Piektdien, 8.maijā, Ministru prezidente Laimdota Straujuma konferencē „Izšķirties par valstiskumu. 1990. gada 4.maija deklarācijai 25 gadi”, aicināja ikvienu domāt par to simbolisko balsojumu, kuru mēs katrs savā ikdienā veicam, stiprinot Latvijas valsti. Ministru prezidente izteica pārliecību, ka demokrātiskas valsts dzīvi dzīvojot, ik dienas ir vajadzīgas mūsu izvēles un katra cilvēka izšķiršanās. Visiem šiem ikdienas lēmumiem ir vistiešākais sakars ar Latvijas valsts veselību, ar Latvijas valsts stiprumu, ar Latvijas cilvēku vērtībām un dzīves kvalitāti.

Pēc L.Straujumas teiktā, „25 gadus savas zemes likteņa noteicēji, bet kas ir tās 25 izšķiršanās, PAR ko mums šodien katram sevī jāveic simbolisks balsojums, kam ir dziļāka jēga ikdienas gaitās katram ejot? Manuprāt, šīs pamatizvēles jebkurā laikā ir aktuālas: PAR godprātīgu rīcību; PAR patiesīgumu; PAR profesionāli veiktu darbu; PAR nemitīgu pašizaugsmi jebkurā vecumā; PAR cilvēka cieņu un tiesībām; PAR vārda un domas brīvību. Galu galā gluži pragmatiski – PAR nodokļu maksāšanu; PAR aktīvu dzīvesveidu; PAR tiesiskumu; PAR atvērtību jaunai, inovatīvai uzņēmējdarbībai. Un noteikti arī – PAR labdien teikšanu kaimiņam; PAR pateicību savam dzīves skolotājam; PAR mūsu zemes valodu un kultūras vērtībām. Un tas ir – PAR mūsdienīgu, gudru un demokrātisku Latvijas valsts tālāku attīstību Eiropā.”

Runājot par II Pasaules kara piemiņas dienu, Ministru prezidente uzsvēra, ka „valsts amatpersonu, diplomātu, sabiedrisko darbinieku un visas sabiedrības uzdevums ir nepieļaut necilvēcības un totalitārisma draudus, apkarot šādas tendences jau pašos pamatos. Diemžēl Ukrainā notiekošie notikumi apliecina, ka ne visur pagātnes rūgtās mācības atceras.”

L.Straujuma pievērsa uzmanību Latvijas starptautiskajiem uzdevumiem mūsdienu Eiropā, atzīmējot, ka „šobrīd, kad Latvija ir prezidējošā valsts ES Padomē, mēs stiprinām Eiropas Savienību kā proaktīvu savā izaugsmē un kā pēc iespējas ātri reaģējošu uz dažādiem ģeopolitiskiem, drošības un sociāliem izaicinājumiem.”

Kā sacīja Ministru prezidente, „gudra izaugsme un sociālā atbildība ir Eiropas vērtības, tās mēs turpināsim stiprināt arī Latvijā.” L.Straujuma novēlēja katram izsvērt, „PAR ko mēs šodien balsojam ar savu ikdienas darbu, ar savu attieksmi, ar savu izvēli.”

Papildus inforāmācija:
Aiva Rozenberga
Ministru prezidentes preses sekretāre
Tālr.: 29462451

Dalies ar ziņu