Skip to main content

Straujumas uzruna holokaustam veltītās grāmatas atvēršanas pasākumā

Trešdien, 27.janvārī, Starptautiskajā holokausta upuru piemiņas dienā Latvijas Kara muzejā notika grāmatas “Aiz šiem vārtiem vaid zeme. Salaspils nometne 1941-1944” atvēršanas pasākums, kurā tika nolasīti Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas ievadvārdi.

Uzrunājot klātesošos, premjere sacīja: "Godātie grāmatas autori, izdevēji un grāmatas rosinātāji! Šodien, 27. janvārī, visā pasaulē un arī Latvijā pieminam tos līdzcilvēkus, kas tika nogalināti nežēlīgākajā pagājušā gadsimta noziegumā – holokaustā. Šodien visā pasaulē ir ANO izsludinātā Starptautiskā holokausta piemiņas diena.

Holokausts bija ebreju tautas katastrofa. Holokausts ir arī Latvijas – mūsu zemes un tautas –, kā arī visas Eiropas katastrofa. Mēs to nekad neaizmirsīsim un to it īpaši skaudri izjūtam šādās atceres dienās. Holokausta piemiņa un izpēte ir svarīgs uzdevums, lai saprastu to milzīgo traģēdiju, kas ir skārusi arī mūs. Pasaule joprojām piedzīvo genocīdu, etniskās tīrīšanas un saskaras ar rasismu, antisemītismu, ksenofobiju. Notiek agresijas akti un svešu zemju sagrābšana. Pasaulei ir jāmācās no piedzīvotā un pārdzīvotā. Mēs ne tikai uz to ceram, bet arī par to stingri iestājamies.

Vēstures izzināšanai un pētniecībai ir neatsverama nozīme mūsu sabiedrības apziņas veidošanā. Nacistiskās Vācijas okupētajā Latvijā, kuras valstiskumu 1940. gadā likvidēja Padomju Savienība, 1941. gadā tika izveidota Salaspils nometne. Tā bija ciešanu vieta, kur vardarbībā un piespiedu nodarbinātībā gāja bojā vairāki tūkstoši nevainīgu cilvēku – gan ebreji, gan latvieši, arī krievi, poļi, nometnē turētie baltkrievu bērni un daudzi citi.

Esmu gandarīta, ka šodien notiek šīs ilgi gaidītās vēstures grāmatas atvēršanas pasākums. Esmu pārliecināta, ka šis vispusīgais pētījums palīdzēs izskaust melus un mītus, kas pamatā radīti padomju okupācijas laikā un ko nožēlojami turpina tiražēt tie, kam patiesība nav vērtība. Patiesība ir spēks, un patiesība ir jāzina mums visiem. Ar patiesību, ar godaprātu, ar atklātu un godīgu skatu mēs kļūstam ik brīdi stiprāki.

Apsveicu mūsu izcilos vēsturniekus ar godam padarīto darbu! Ceru, ka mēs ikviens atradīsim laiku izlasīt šo grāmatu un tai būs nozīmīga vieta mūsu sabiedrībā!"

Grāmatu ir izdevusi izdevniecība "Lauku Avīze" sadarbībā ar Salaspils novada pašvaldību un Latviešu Fondu. Vēsturnieku Kārļa Kangera, Ulda Neiburga un Rudītes Vīksnes monogrāfija apraksta Salaspils nometnes izveidošanu, pārvaldi, ieslodzītos, kā arī tās likvidēšanu. Daudzveidīgais un apjomīgais vēstures avotu – dokumentu, atmiņu, kā arī fotomateriālu – klāsts ļauj katram iedziļināties tā laika notikumos.

Plašāka informācija:
Aiva Rozenberga
Ministru prezidentes preses sekretāre
Tālr.: +371 29462451
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu