Skip to main content

Strazdes pagasts

PP VIENOTĪBA Talsu novada nodaļas deputātu kandidāti pateicas Jums par izrādīto iniciatīvu un izteiktajiem priekšlikumiem pašvaldības darba uzlabošanai.

Tikšanās laikā Strazdē izteiktie priekšlikumi:

1. Izveidot vienotu, pārskatāmu un „caurspīdīgu” pašvaldības kultūras un sporta pasākumu un norišu finansēšanas kārtību.
2. Katru gadu noteikt budžeta prioritātes un atbilstoši noteiktajām prioritātēm piešķirt finansējumu pašvaldības pilsētu un pagastu komunālajām saimniecībām, kapitālsabiedrībām.
3. Paredzēt neatliekamu finansiālu palīdzību 24h laikā iedzīvotājiem stihisku nelaimju gadījumos (ugunsgrēks, plūdi, vētra u.tml.), izdarīt attiecīgas izmaiņas pašvaldības saistošajos noteikumos.
4. Izveidot pašvaldības dzīvokļu apsaimniekošanas sistēmu/kārtību.
5. Nodrošināt Strazdes sporta laukuma apsaimniekošanu un plānot tā rekonstrukciju vidējā termiņā.
6. Popularizēt Strazdes BLPC (Strazdes muižas) ēku kā nometņu, plenēru, semināru un konferenču norises vietu.
7. Piesaistīt ES fondu un programmu finansējumu un plānveidīgi strādāt pie novada ceļu sakārtošanas.
8. Pilnveidot un regulāri aktualizēt pašvaldības interneta mājas lapas uzņēmējdarbības sadaļas informāciju, lai rosinātu interesi potenciālajiem investoriem par Talsu novadu un Strazdes pagastu.
9. Izveidot pārskatāmu sistēmu plānveidīgai pašvaldības autotransporta nomaiņai.
10. Nodrošināt pašvaldības policijas darbā teritoriālā pārklājuma principu.

Tikšanās ar iedzīvotājiem Strazdē
Foto no pasākuma

Informāciju sagatavoja:
VIENOTĪBAS Talsu nodaļa
Tālr.: 29161081
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu