Skip to main content

Tiņģere

PP VIENOTĪBA Talsu novada nodaļas deputātu kandidāti pateicas Jums par izrādīto iniciatīvu un izteiktajiem priekšlikumiem pašvaldības darba uzlabošanai.

Tikšanās laikā Tiņģerē izteiktie priekšlikumi:

1. Izstrādāt pašvaldības rīcības programmu dzīvojamo māju siltināšanas/energoefektivitātes uzlabošanai; sniegt iedzīvotājiem informatīvu un konsultatīvu palīdzību nepieciešamo dokumentu sagatavošanā.
2. Uzlabot sociālās palīdzības sniegšanas efektivitāti mazapdzīvotās teritorijās; veidot mobilas sociālās palīdzības/aprūpes vienības šājās teritorijās.
3. Paredzēt un plānveidīgi novirzīt pašvaldības finansējumu jaunās slimnīcas tehniskā aprīkojuma pilnveidošanai un medicīniskā personāla piesaistei.
4. Izveidot pārskatāmu un „caurspīdīgu” novada kultūras un sporta pasākumu/norišu finansēšanas kārtību; pilnveidot šo nozaru pārvaldību.
5. Aktivizēt deputātu darbu pašvaldības budžeta sagatavošanas procesā; deleģēt katram deputātam atsevišķu budžeta sadaļu/programmu sagatavošanas pārraudzību.

Tikšanās ar iedzīvotājiem Tiņģerē
Foto no pasākuma

Informāciju sagatavoja:
VIENOTĪBAS Talsu nodaļa
Tālr.: 29161081
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu