Skip to main content

Uzsāk studējošo un absolventu reģistra ieviešanu

2017.gada 5.septembrī valdība atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotos grozījumus Ministru kabineta noteikumos, pēc kuru stāšanās spēkā tiks uzsākta studējošo un absolventu reģistra ieviešana. Pirmoreiz augstskolas datus sniegs līdz 2017. gada 31. decembrim.

 

“Studējošo un absolventu reģistrs topošajiem studentiem pirms augstskolas un studiju programmas izvēles sniegs papildu informāciju, lai mērķtiecīgi novērtētu, kādas ir iespējas strādāt izvēlētajā profesijā, gan to, kāds ir vidējais atalgojums pēc augstskolas studiju absolvēšanas,”

 

uzsver izglītības un zinātnes ministrs, profesors Kārlis Šadurskis. Svarīgi, ka turpmāk līdzās reklāmām būs iespējas iegūt arī objektīvu, reālos faktos balstītu informāciju,” uzsver ministrs.

No 2018. gada janvāra sāksies datu sniegšana Valsts ieņēmumu dienestam (VID), lai tiem vecākiem, kuriem pienākas nodokļu atlaides par apgādājamiem līdz 24 gadu vecumam, nebūtu jāpieprasa izziņas no augstskolām un jāsniedz tās VID. Šī informācija tiks iesniegta VID elektroniski, samazinot administratīvo slogu augstskolām un vecākiem. Informāciju par studējošiem izmantos arī pašvaldības, kas paredz nodokļu atlaides daudzbērnu ģimenēm par apgādājamiem studējošiem.

Svarīgi, ka ar reģistra ieviešanu tiks modernizēta informācijas apmaiņa starp augstskolām un ministriju – augstskolu atskaitīšanās par budžeta vietu aizpildījumu, apmaiņas studentiem un citiem parametriem tiks sniegta nevis papīra veidā, bet elektroniski.

Reģistrs ļaus izveidot arī absolventu darba gaitu monitoringu. Tas sniegs topošiem studentiem informāciju par absolventu nodarbinātības līmeni, nodarbinātības jomu un vidējo atalgojumu pēc noteikto studiju programmu un augstskolu absolvēšanas. Šāda apkopotā informācija būs publiski pieejama un ļaus topošiem studentiem izdarīt informētāku izvēli attiecībā uz studijām.

Pirmoreiz informācija tiks apkopota par 2017. gada absolventiem, apstrādājot datus par nodarbinātību uz 2018. gada beigām, proti, sākot ar gadu pēc studiju absolvēšanas. Informācija būs publiski pieejama, sākot ar 2019. gada beigām un turpmāk 10 gadus par katru absolventu grupu. Lai iegūtu šo informāciju, tiks izmantotas Centrālās statistikas pārvaldes (CSP), VID un Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) datu bāzes.

Ministrija sniegs CSP personificētu informāciju par studējošiem un absolventiem, saņemot nepersonificētu informāciju, apkopotu pēc studiju programmām, virzieniem un augstskolām par absolventu nodarbinātības un bezdarba līmeni; absolventu nodarbinātību pēc tautsaimniecības nozarēm un absolventu grupas vidējo darba samaksu.

Datu apstrādei tiks izmantoti CSP datu apstrādes risinājumi, kas ļaus noteikt tai skaitā emigrējušo absolventu īpatsvaru. Informācija par ienākumiem, nodarbinātību un emigrējušo absolventu skaitu būs pieejama apkopotā nepersonificētā veidā pēc studiju programmām, studiju virzieniem un augstskolām, un pieejama sabiedrībai, tai skaitā topošiem studentiem.

Informācija kalpos arī studiju kvalitātes monitoringam – tā ļaus identificēt programmas, attiecībā uz kurām ir “trauksmes signāli” par absolventu nodarbinātību, atbirumu vai kādiem citiem parametriem, un šī informācija tiks ņemta vērā akreditācijas ietvaros.

Ar šodien valdībā apstiprinātajiem MK noteikumiem “Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumos Nr.203 "Studējošā personas lietas noformēšanas un aktualizēšanas kārtība"" un "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.788 "Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība"" var iepazīties MK mājaslapā.

Dalies ar ziņu