Skip to main content

Vai nepieciešams ieviest Eiropas mēroga tālruņa numuru ES uzņēmumiem?

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (RAPLM) aicina piedalīties sabiedriskajā apspriešanā, lai diskutētu par sistēmu, kas ļautu uzņēmumiem izmantot vienu tālruņa numuru visās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs.

Sabiedrisko apspriešanu rīko Eiropas Komisija (EK), lai noskaidrotu uzņēmēju, patērētāju, telekomunikāciju operatoru un valsts iestāžu viedokli par ES mēroga tālruņa numura ieviešanu, kas veicinātu Eiropas uzņēmumiem veikt pārrobežu tirdzniecību, atvieglotu piekļuvi garantijas pakalpojumiem un klientu uzziņu dienestiem neatkarīgi no tā, kurā dalībvalstī klients atrodas.

Sabiedriskās apspriešanas rezultāti ļaus novērtēt tirgus pieprasījumu pēc Eiropas mēroga tālruņa numuriem uzņēmumiem un vajadzības gadījumā — veicināt šādu numura ieviešanu.

Kā akcentēja EK pārstāvji, uzņēmumiem nepieciešams atsevišķs tālruņa numurs katrā dalībvalstī, lai klienti varētu sazināties, līdz ar to tiktu veicināta ES mēroga pakalpojumu kvalitatīva izstrāde. Sabiedriskā apspriede veicinās rast kopīgu risinājumu uzņēmumiem, lai patērētājiem nodrošinātu ērtāku piekļuvi pakalpojumiem.

Patlaban nav vienota ES mēroga tālruņa numura uzņēmumiem, kuri vēlas būt sasniedzami no visām ES dalībvalstīm. Katrā dalībvalstī uzņēmumam, kurā tas darbojas, ir jāizmanto dažādi valstu vai neģeogrāfiskie „komerciālie” tālruņa numuri, piemēram, 800 sērijas numuri. Līdz ar to rodas papildus izmaksas gan uzņēmējiem, gan patērētājiem un tas kavē vienoto ES tirgus attīstību.

Sabiedriskās apspriedes laikā EK vēlas noskaidrot tirgus sadrumstalotību, iespējamajiem veidiem, kā saskaņot tālruņa numurus, turpmākās tirgus vajadzības un šo numuru pārvaldīšanu.

Ikviens tiek aicināts līdz 2011. gada 28. februārim iesūtīt savu viedokli par to, kāda numerācijas politika dotu vislielāko ieguldījumu ES vienotā tirgus attīstībā.

Informācija par numerācijas plānu ES

ES tālruņu numurus valstu līmenī pārvalda valsts regulatīvās iestādes, kas piešķir numurus atbilstoši saviem valsts numerācijas plāniem.

Saskaņā ar ES telekomunikāciju noteikumiem, lai sekmētu saskaņotu numerāciju uzņēmumiem, ir iespējams izmantot divas pieejas. Viens variants būtu ieviest ES mēroga īso numuru (piemēram, numuru, kas sākas ar 115), ko varētu rezervēt uzņēmumiem. Šie numuri ir īsi un viegli iegaumējami, un tie kalpotu par vienotu uzņēmuma identifikatoru visā Eiropā. Otrs variants – ieviest pasākumus, kas veicinātu Eiropas mēroga piekļuves koda izveidi (+3883) Eiropas telefonu numerācijas telpā (ETNS). Uzņēmumu tālruņa numuri sastāvētu no koda +3883 un tālruņa numura, kurš būtu vienāds visās dalībvalstīs.

Starptautiskā telekomunikāciju savienība (ITU) 2000. gadā jau mēģināja ieviest vienotu numerācijas telpu. Saskaņā ar šo shēmu, lai izveidotu Eiropas telefonu numerācijas telpu (ETNS), 24 Eiropas valstīm tika piešķirts kods +3883.

ETNS mērķis bija popularizēt Eiropas mēroga pakalpojumus, nodrošinot piekļuvi tālruņa numuriem situācijās, kad nebija izmantojami vai pieejami ne valstu, ne starptautiskie numuri. Šī telpa bija paredzēta, lai ļautu Eiropas mēroga uzņēmumiem, organizācijām un privātpersonām atvieglot piekļuvi to sniegtajiem pakalpojumiem, bet tās darbības termiņš beigsies šā gada beigās.

Apspriešanas dokuments ir pieejams šeit.


Informāciju sagatavoja:
Ilze Dišlere
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece
Tālr.: 67770388
[email protected]

Dalies ar ziņu