Skip to main content

Vaidere Briselē rīko konferenci par jauniešu nodarbinātību

Šodien, 2013. gada 17. septembrī Eiropas Parlamentā Briselē Inese Vaidere organizē konferenci “Jaunatnes nodarbinātība: iespēja Eiropai”, lai runātu par konkrētiem jauniešu nodarbinātības risinājumiem un labāk izprastu, kā vairākām ES dalībvalstīm ir izdevies jauniešu bezdarbu saglabāt zemā līmenī (Vācija 8,1%, Austrijā 8,7%) un kādi atbalsta pasākumi sagaidāmi no Eiropas Komisijas (EK).

„Ārkārtīgi satraucošs ir vidējais ES jauniešu bezdarba rādītājs 2012.gadā – 23%, Latvijā tas sasniedz pat 28,4%,” norāda I.Vaidere. „Būtiska loma problēmas risināšanai ir nepieciešamie izglītības sistēmas uzlabojumi. Latvijā vērojama izglītības sistēmas atrautība no reālās darba tirgus situācijas, tādēļ pie šī jautājuma risināšanas nepieciešama aktīvāka Izglītības ministrijas un Ekonomikas ministrijas sadarbība,” bilst deputāte, uzsverot, ka nepieciešams celt arī profesionālās izglītības prestižu, lai jaunieši izvēlētos apgūt praktiskas, konkurētspējīgas un tautsaimniecībai nozīmīgas profesijas.

ES vadītāji samitā jūnijā vienojās no 2014.līdz 2020.gadam piešķirt jauniešu bezdarba mazināšanai 8 miljardus eiro. Par ES piedāvātajiem risinājumiem konferencē runās EK nodarbinātības komisārs Laslo Andors, kā arī EP ziņotāja par šo jautājumu Joanna Kataržina Skridlevska (ETP, Polija). Pieredzē ar dalībvalstīs veiktajiem pasākumiem iepazīstinās Haincs Bekers (ETP, Austrija), Sari Esaija (ETP, Somija), Monika Holmeijere (ETP, Vācija).

„Eiropas panākumu atslēga ir jauniešu rokās,” ir pārliecināta deputāte. „Pārdomāti pasākumi jauniešu iesaistīšanai darba tirgū ir svarīgs instruments ekonomiskās izaugsmes veicināšanai Eiropā. Šo pasākumu mērķtiecīga īstenošana palīdzētu Latvijai noturēt mūsu galveno resursu – labi izglītotu, prasmīgu jaunatni – pašu mājās, nepieļaujot jaunās paaudzes aizplūšanu. Uzskatu, ka šīs konferences atziņas sniegs iedvesmu Latvijas jauniešu nodarbinātības politikas veidotājiem,” pauž deputāte.

Informāciju sagatavoja:
EP deputates I. Vaideres birojs
Tel. +371 67814199
[email protected]

Dalies ar ziņu