Skip to main content

Vaidere: Eiropa izveidojusi rokasgrāmatu inovatīvai ekonomikai

Ar pārliecinošu balsu vairākumu, nevienam nebalsojot pret, Eiropas Parlamenta Starptautiskās tirdzniecības komitejā ir pieņemts Eirodeputātes Ineses Vaideres (V/ETP grupa) veidotais atzinums Inovācijas Savienība — pārveidojot Eiropu pēckrīzes pasaulei.

Atzinumā tiek uzsvērta nepieciešamība palielināt politisko un finansiālo atbalstu inovācijām, veikt likumdošanas grozījumus, kas efektīvāk pasargātu ES intelektuālo īpašumu, izveidot vienotu ES patentu, samazinot tā izdevumus, lai to varētu atļauties visās ES valstīs un ES inovācijas vienlaikus kļūtu konkurētspējīgākas salīdzinājumā ar attīstītāko valstu, īpaši ASV un Japānas, sasniegumiem.

Dokumentā tiek arī uzsvērta vajadzība vienkāršot noteikumus MVU darbības uzsākšanai, veidot tādu politiku, kas attīsta ražošanu un inovācijas Eiropā, radot jaunas darba vietas.

"Savā atzinumā esmu atbalstījusi Eiropas Komisijas ieteikumus Inovācijas Savienībai, kas ir daļa no Eiropa 2020 attīstības stratēģijas. Komisija būtībā ir radījusi rokasgrāmatu valdībām, kā atveseļot valsts ekonomiku un veicināt konkurētspējīgas ekonomikas attīstību ilgtermiņā. ES trūkst atbalsta inovāciju attīstības pamatlicējiem – pētniecībai, tā cieš no pārāk zema finansējuma un tā neefektīvas izmantošanas. Izgudrojumu ieviešanu kavē augstās patentu izmaksas, nepilnīga likumdošana un sarežģītas prasības ES atbalsta iegūšanai", skaidro deputāte. "Īpaši krīzes apstākļos nepieciešams palielināt atbalstu izglītībai un pētniecībai, vienlaikus veicot strukturālās reformas, kas nodrošinātu labāku finanšu izlietojumu. Svarīgi arī Latvijā attīstīt sadarbību starp zinātni un uzņēmējdarbību, tam varētu palīdzēt Eiropas dienests inovāciju partnerību veicināšanai. Eiropas Komisijas aprēķini liecina, ka, ja līdz 2020. gadam tiks sasniegts mērķis investēt pētniecībai un attīstībai 3 % no ES IKP, tiktu radītas 3.7 miljoni jaunu darbavietu. Iesaku Latvijas valdībai rūpīgi iepazīties ar Eiropā veidotajiem ieteikumiem un ņemt tos vērā, izstrādājot mūsu valsts attīstības politiku", uzsver I. Vaidere.

 

 

Dalies ar ziņu