Skip to main content

Valda Dombrovska VIENOTĪBAS valdības programmas galvenie virzieni

Šodien, 15. jūlijā, politisko partiju apvienības VIENOTĪBA valde apstiprināja 4000 zīmju programmu 10. Saeimas vēlēšanām. Tā nosaka, ka VIENOTĪBAS Ministru prezidents ir Valdis Dombrovskis un runā par Dombrovska VIENOTĪBAS valdības programmas galvenajiem virzieniem un četros gados sasniedzamajiem mērķiem. 

Programmā uzsvērts, ka pēc “trekno gadu” politikas izraisītās ekonomiskās, politiskās un morālās krīzes Valda Dombrovska valdība izglāba valsti no bankrota un atjauno Latvijas labo vārdu pasaulē. Valstī ir atsākusies stabila attīstība, un mums tā ir jāsaglabā.

VIENOTĪBAS mērķis ir gudra, vesela un turīga latviešu nācija. Apvienība redz Latviju kā saliedētu nacionālu valsti, ko veido veido zinoši, uzņēmīgi un radoši cilvēki. VIENOTĪBA redz taisnīgu un saliedētu sabiedrību, kurā veselības un sociālā sistēma nodrošina tautas ataudzi. Apvienība nākotnē saskata Latviju kā Baltijas līderi, kuras globālo konkurētspēju nodrošina zināšanu ekonomika.

Dombrovska Vienotības valdības programmas virziens „Darbs katram“ paredz ražošanas un pakalpojumu attīstību visā Latvijā, četros gados ieguldīt 3 miljardi latu ar mērķi izveidot jaunas ražotnes visos novados, īpašu uzmanību veltot attīstībai ārpus Rīgas.

Programmas virziens „Taisnīga sabiedrība“ paredz nodokļu sistēmas progresīvu reformu, lai nodokļus maksātu visi. Lai par darbu, bērniem, izglītību, veselību un videi draudzīgu dzīvesveidu būtu mazāki nodokļi kā par patēriņu, īpašumiem un piesārņojumu.

Programmas virziens „Godīga konkurence“ paredz ar īpašumu sākumdeklarēšanu, ienākumu atklātību un pārdomātiem stimuliem mazināt pelēko biznesu un krāpšanu. Ierobežojot monopolus, samazināt cenas patērētājiem.

Programmas virziens „Vesela sabiedrība“ runā par veselības veicināšanu, ikvienam pieejamu slimību profilaksi, fiziskām aktivitātēm, sportu. Šajā virzienā uzsvars likts uz veselīgu dzīvesveidu, priekšlaicīgas nāves cēloņu apkarošanu, primāro aprūpi un patentbrīviem
medikamentiem.

Programmas virziens „Nacionāla valsts“ ietver vitālu latviešu valodas un kultūras telpu, kvalitatīvus sabiedriskos medijus un pienācīgu atbalstu kultūrai, kā arī latviešu valodas aizsardzības un attīstības programmu un pilsonisko izglītību sabiedrības saliedēšanai.

Programmas virziens „Atbildīga politika“ paredz politisko reformu, lai deputāti būtu tuvāki vēlētājiem, valdības stabilākas un politiskā atbildība skaidrāka. Lai lielā nauda nevarētu nopirkt politiku. Šis programmas virziens runā par darbīgu pilsonisko sabiedrību, kas aktīvi piedalās savas apkaimes, pašvaldības un valsts lēmumos.

Programmas virziens „Izglītota, radoša un uzņēmīga jaunā paaudze“ kā obligātu paredz vidējo izglītību un divas svešvalodas, arodizglītība – kopā ar uzņēmumiem, universitātes – starptautiski atzītas. Uzsvars uz radošumu, uzņēmīgumu, pilsoniskumu izglītībā. Valsts finansēta augstākā izglītība – prioritāro tautsaimniecības nozaru vajadzībām.

Programmas virziens „Zināšanu ekonomika“ runā par zināšanu un jaunievedumu veicināšanu visās tautsaimniecības nozarēs, pārvaldē un izglītībā, lai Latvijas resursi tiktu izlietoti visaugstākās jaunās vērtības radīšanai. Precīzi stimuli energoefektīvai dzīvei, atjaunojamo resursu izmantošanai un videi draudzīgam biznesam.

Programmas virzienā „Apdzīvoti Latvijas lauki un moderna lauksaimniecība“ minēta ražošanas un pakalpojumu attīstība lauku teritorijās, nodarbinātības daudzveidošana, kooperācija un modernizācija Latvijas lauksaimniecības potenciāla izvēršanai. Taisnīgi lauksaimnieku atbalsta maksājumi no ES budžeta.

Programmas virziens „Tautas ataudze“ paredz radīt programmu “Trešais bērns”, lai tuvinātu dzimstību tautas ataudzes līmenim. Tāpat minēta Latvijas dubultās pilsonības piešķiršana, lai veicinātu darba emigrantu atgriešanos un paaudžu solidaritāte – samērīgas pensijas ilgtspējīgā sistēmā.

Programmas virziens „Nē – korupcijai“ runā par profesionāliem izmeklētājiem, stipru KNAB, neatkarīgu prokuratūru un tiesu. Tāpat minēta moderna un atklāta publisko iepirkumu sistēma, kurā priekšrocības ir tiem, kuri godīgi maksā visu nodokļus.

Programmas virziens „Rietumu izvēle un globālie tirgi“ paredz pilntiesīgu līdzdalību arvien ciešāk integrētas ES kodolā, NATO infrastruktūru Latvijā, biznesa diplomātijas, tirgvedības un finansiālu atbalstu Latvijas eksportam uz pasaules straujāk augošajiem tirgiem, īpaši Austrumeiropā un Āzijā.

Īstenojot šo programmu, VIENOTĪBA par savu uzdevumu uzskata četros gados sasniegt konkrētus mērķus – panākt tautsaimniecības izaugsmi par 20%, nodrošināt Latvijā 1,1 miljonu darbavietu, sagatavot Latviju dalībai eirozonā, samazināt ienākumu nevienlīdzības indeksu vidējam Eiropā, samazināt priekšlaicīgu mirstību par 20%, panākt dzimstības pieauguma atjaunošanos, pacelt izglītības kvalitātes limeni virs Eiropas vidējā, pilnībā sabalansēt valsts ienākumus un izdevumus, samazināt ēnu ekonomikas īpatsvaru uz pusi un palielināt privātuzņēmēju skaitu par 50%.

Tādējādi astoņos gados Latvijai ir jākļūst par Baltijas līderi svarīgākajos dzīves kvalitātes, tautas attīstības un globālās konkurētspējas rādītājos, uzskata VIENOTĪBA.

Dalies ar ziņu