Skip to main content

Valde uzsver ZIB kā ilgtermiņa aizdevēja nozīmi

Ceturtdien, 12. maijā ikgadējā sanāksmē Rīgā Ziemeļu Investīciju bankas (ZIB) Pārvaldnieku valde (Board of Governors) uzsvēra bankas kā ilgtermiņa finansētāja nozīmi pašreizējā ekonomikas situācijā, kad ir ierobežotas valsts finanses.

„ZIB dalībvalstu tautsaimniecības atveseļojas un pamazām normalizējas finanšu tirgi, tomēr ilgtermiņa finansēšanas piedāvājums joprojām ir ierobežots, sevišķi tādā prioritārā sektorā kā vide. Šajos apstākļos uz ierobežoto valsts finanšu fona ZIB tiek rosināta aktīvi meklēt iespējas, kā papildināt citus finansēšanas avotus, lai atbalstītu konkurētspēju un vidi Baltijas jūras reģionā,” sacīja Latvijas finanšu ministrs Andris Vilks, kurš vadīja valdes sanāksmi.

2010. gada jūnijā ZIB valde nolēma palielināt bankas pamatkapitālu līdz 6142 miljoniem eiro, lai uzlabotu bankas aizdošanas spēju, kas pēdējo gadu laikā pēc lieliem maksājumiem bija kļuvusi ierobežota. Lēmums stājās spēkā 2011. gada 16. februārī, kad visas dalībvalstis bija pabeigušas apstiprināšanas procedūras.

Sanāksmē Rīgā valde apstiprināja ZIB gada pārskatu par 2010. gadu. Bankas peļņa sasniedza 211 miljonus eiro. Peļņa tiks ieskaitīta kopējā kredītriska fondā kā daļa no pašu kapitāla.

Valde, kurā dalībvalstis ir pārstāvētas ministru līmenī, iecēla Īslandi pārstāvošo valdes locekli par tās priekšsēdētāju uz periodu no 2011. gada 1. jūnija līdz 2012. gada 31. maijam.
 

Informāciju sagatavoja:
Ziemeļu Investīciju banka

 

 

Dalies ar ziņu