Skip to main content

Valdemārpils pilsēta

PP VIENOTĪBA Talsu novada nodaļas deputātu kandidāti pateicas Jums par izrādīto iniciatīvu un izteiktajiem priekšlikumiem pašvaldības darba uzlabošanai.

Tikšanās laikā Valdemārpilī izteiktie priekšlikumi:

1. Ziemas periodā izvest sniegu no pilsētas centrālās ielas, lai uzlabotu gājēju drošību.
2. Rast iespēju nomāt pašvaldības telpas, kur pilsētas iedzīvotājiem organizēt balles u.c. pasākumus; risināt jautājumu par Valdemārpils kultūras nama rekonstrukciju, piesaistot ES finansējumu.
3. Uzlabot pilsētas pārvaldes sadarbību ar pašvaldības policiju.
4. Aktivizēt sadarbību ar Valsts Vides dienesta vides (zivju) inspektoriem, lai nodrošinātu Sasmakas ezera zivju resursu aizsardzību.

Tikšanās ar iedzīvotājiem Valdemārpilī
Foto no pasākuma

Informāciju sagatavoja:
VIENOTĪBAS Talsu nodaļa
Tālr.: 29161081
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu