Skip to main content

Valdība akceptējusi transportlīdzekļu nodokli un uzņēmumu transportlīdzekļa nodokli

Ministru kabinets otrdien, 30. novembrī ir akceptējis Transportlīdzekļu nodokļu likuma projektu, kas no nākamā gada aizstās līdzšinējo ikgadējo transportlīdzekļa nodevu un līdzšinējo nodokļu nomaksu par gūto labumu no darba devējam piederošas automašīnas izmantošanas privātām vajadzībām.


Transportlīdzekļu nodoklis

Transportlīdzekļu nodoklis tiek ieviests nodevas vietā, lai sakārtotu nodokļu un nodevu sistēmu Latvijā, jo pašreizējā nodeva atbilst nodokļa, nevis nodevas pazīmēm.

Likums paredz transportlīdzekļa nodokļa diferenciāciju automašīnām, kas reģistrētas Latvijā pēc 2005. gada 1. janvāra, atkarībā no vieglā automobiļa pilnās masas, motora tilpuma un jaudas, lielāku nodokļa likmi paredzot lielas jaudas un ekskluzīvām automašīnām, kā arī tiek paredzēts atbrīvojums no nodokļa automašīnām ar elektrodzinēju.

Atkarībā no vieglā automobiļa motora tehniskajiem parametriem nodoklis var atšķirties vienam un tam pašam automašīnas modelim – jo lielāks motors pēc tilpuma un lielāka motora maksimālā jauda, jo lielāks būs nodoklis. Tādējādi tiks nodrošināts princips, ka lielākais nodokļa slogs tiek pārnests uz lieljaudas un ekskluzīviem automobiļiem. Savukārt automobiļiem ar pilno masu līdz 1500 kg un motora tilpumu līdz 1500 cm3 un jaudu līdz 55 kW nodokļa apmērs samazināsies, salīdzinot ar šobrīd maksājamo minimālo transportlīdzekļu ikgadējās nodevas likmi (24 lati).

Nodokļa likmes vieglajām automašīnām, kuras ir aprīkotas ar iekšdedzes dzinēju, ar iekšdedzes dzinēju un elektrodzinēju un kuras ir pirmo reizi reģistrētas Latvijā pēc 2005. gada 1. janvāra un par kuru ir pieejama informācija par pilno masu, motora tilpumu un motora maksimālo jaudu, maksā, summējot nodokļa likmes atbilstoši vieglā automobiļa pilnai masai, motora tilpumam un motora maksimālai jaudai šādā apmērā:

1. par pilno masu kilogramos (kg):
a) līdz 1500 kg – 10 lati;
b) no 1501 kg līdz 1800 kg – 21 lats;
c) no 1801 kg līdz 2100 kg – 36 lati;
d) no 2101 kg līdz 2600 kg – 46 lati;
e) no 2601 kg līdz 3000 kg – 55 lati;
f) no 3001 līdz 3500 kg – 64 lati;
g) vairāk par 3500 kg – 72 lati.

2. par motora tilpumu kubikcentimetros (cm3):
a) līdz 1500 cm3 – 6 lati;
b) no 1501 cm3 līdz 2000 cm3 – 15 lati;
c) no 2001 cm3 līdz 2500 cm3 – 24 lati;
d) no 2501 cm3 līdz 3000 cm3 – 36 lati;
e) no 3001 cm3 līdz 3500 cm3 – 60 lati;
f) no 3501 cm3 līdz 4000 cm3 – 105 lati;
g) no 4001 cm3 līdz 5000 cm3 – 150 lati;
h) virs 5000 cm3 – 195 lati.

3. par motora maksimālo jaudu kilovatos (kW):
a) līdz 55 kW – 6 lati;
b) no 56 kW līdz 92 kW – 15 lati;
c) no 93 kW līdz 129 kW – 24 lati;
d) no 130 kW līdz 166 kW – 36 lati;
e) no 167 kW līdz 203 kW – 60 lati;
f) no 204 kW līdz 240 kW – 105 lati;
g) no 241 kW līdz 300 kW – 150 lati;
h) virs 300 kW – 195 lati.

Nodokļa likmes par automašīnām, kad reģistrētas Latvijā līdz 2005. gada 1.janvārim un par kurām nav pieejami dati par jaudu un motora tilpumu, tiek rēķinātas no automašīnas pilnas masas:

1. līdz 1500 kg – 25 lati;
2. no 1501 kg līdz 1800 kg – 53 lati;
3. no 1801 kg līdz 2100 kg – 90 lati;
4. no 2101 kg līdz 2600 kg – 114 lati;
5. no 2601 kg līdz 3000 kg – 138 lati;
6. no 3001 līdz 3500 kg – 159 lati;
7. vairāk par 3500 kg – 180 lati.

Nodokļa likmes par motociklu, triciklu un kvadraciklu, kurš ir pirmo reizi reģistrēts Latvijā pēc 2005. gada 1. janvāra un par kuru ir pieejama informācija par motora tilpumu, maksā atbilstoši tā motora tilpumam šādā apmērā:

1. līdz 500 cm3 – 12 lati;
2. no 501-1000 cm3 – 24 lati;
3. no 1001-1500 cm3 – 36 lati;
4. virs 1500 cm3 – 48 lati.

Savukārt nodoklis par motocikliem, tricikliem un kvadracikliem, kuri reģistrēti līdz 2005. gada 1. janvārim, ir 25 lati.

Likumprojektā saglabāta prasība nodokli samaksāt reizi gadā pilnā apmērā. Maksājumi pa daļām netiek paredzēti. Tajā pat laikā likumā saglabāta iespēja nodokli maksāt mazākā apmērā, ja transportlīdzeklim uz laiku ir pārtraukta vai tiek pārtraukta reģistrācija, tas tiek noņemts no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai.

Likumprojektā precizētas normas par nodokļa maksāšanu, atbrīvojumiem no nodokļa maksāšanas, atvieglojumiem nodokļa maksāšanā un nodokļa atmaksāšanā, pamatojoties uz Satiksmes ministrijas iepriekšējos gados gūto pieredzi un risināmo problēmu loku. Precizējumi atvieglos nodokļa administrēšanu.

Papildus paredzēti arī atbrīvojumi lauksaimniekiem:

* nodokļa atvieglojums 50% apmērā lauksaimnieciskās produkcijas ražotājiem un atzītai akvakultūras saimniecībai (dīķsaimniecības tipa) par kravas automobili, kas paredzēts dažādu kravu pārvadāšanai, un piekabi, kas paredzēta dažādu kravu pārvadāšanai;

*atvieglojumu piešķiršana 50% apmērā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām par to īpašumā, valdījumā vai turējumā esošajiem kravas automobiļiem un to piekabēm.

Tāpat ir arī paredzēts jauns atbrīvojums I un II grupas invalīdiem – viņi ir atbrīvoti no nodokļa maksāšanas par vienu šo personu īpašumā vai turējumā reģistrētu motociklu, triciklu vai kvadriciklu.

Plānotie papildu ieņēmumi 2011. gadā no šī nodokļa izmaiņām ir 5 miljoni latu.


Uzņēmumu transportlīdzekļu nodoklis

Jaunais likumprojekts ievieš nodokli, kas no nākamā gada aizstātu šobrīd esošo kārtību, kurā ar nodokļiem tiek aplikts labums, ko darbinieks (labuma guvējs) gūst no darba devējam piederoša vai darba devēja rīcībā esoša vieglā automobiļa izmantošanas personīgajām vajadzībām.

Ar uzņēmumu transportlīdzekļu nodokli tiks aplikti visi komersanta īpašumā vai turējumā esošie vieglie transportlīdzekļi un tikai pierādot to, ka konkrētais transportlīdzeklis tiek izmantots tikai un vienīgi komersanta saimnieciskās darbības nodrošināšanai, būs iespējams saņemt šī nodokļa atmaksu.

Vienlaikus ar jaunās uzņēmumu transportlīdzekļu nodokļa kārtības ieviešanu valdība atbalstīja arī grozījumus likumā par pievienotās vērtības nodokli (PVN), paredzot ieviest PVN priekšnodokļa atskaitījumu ierobežojumu 20% apmērā vieglās pasažieru automašīnas iegādes izmaksām un ar to uzturēšanu saistītajām izmaksām, kas mazinās administratīvo slogu gan nodokļa maksātājiem, gan VID un vienkāršos arī PVN uzskaiti.

Nodokļa samaksa tiks saistīta ar konkrētā transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates veikšanu, kas nozīmē, ka transportlīdzeklis nevarēs iziet kārtējo valsts tehnisko apskati, ja pilnībā nebūs veikta nodokļa samaksa, kas veicinās šī nodokļa iemaksu valsts budžetā. Nodokļa atgūšanai komersantam būs jāveic pilnīga transportlīdzekļa izmantošanas uzskaite. Uzskaite jākārto, izmantojot maršruta kontroles sistēmu, kura nodrošina ar katru braucienu saistīto datu fiksēšanu un saglabāšanu. Komersanta pienākums būs saglabāt maršruta kontroles sistēmas ierakstu datus (elektroniskā vai izdrukas formā) saskaņā ar likumā „Par grāmatvedību” noteiktajos termiņos un pēc pieprasījuma uzrādīt tos Valsts ieņēmumu dienestam.

Nodokļa likme tiek noteikta kā mēnesī maksājamā summa atkarībā no transportlīdzekļa motora tilpuma, kas nozīmē, ka kopējais nodokļa maksājums gadā ir noteiktā mēneša likme reizināta ar 12 mēnešiem. Izejot valsts tehnisko apskati, nodoklis ir jāsamaksā par visiem mēnešiem no gada sākuma līdz valsts tehniskās apskates brīdim (ieskaitot mēnesi, kurā notiek tehniskā apskate), pārējo nodokļa summu samaksājot līdz kārtējam gadam sekojošā gada 15. janvārim vai uzreiz vienā summā.

Uzņēmumu transportlīdzekļu nodokļa likmes:

* par transportlīdzekli, kurš ir pirmo reizi reģistrēts pēc 2005. gada 1. janvāra, maksā atbilstoši tā motora tilpumam šādā apmērā:
1) līdz 1500cm3 – 20 lati mēnesī;
2) no 1501 cm3 līdz 2500 cm3 – 25 lati mēnesī;
3) no 2501 cm3 līdz 3500 cm3 – 30 lati mēnesī
4) virs 3500 cm3 – 35 lati mēnesī.

* transportlīdzeklim, kurš ir reģistrēts pirms 2005. gada 1. janvāra, uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis ir 25 lati mēnesī.

Plānotie valsts budžeta ieņēmumi 2011. gadā no uzņēmumu transportlīdzekļu nodokļa ir 17 miljoni latu.

Likums vēl tiks izskatīts Saeimā. Likumprojekts pieejams MK mājas lapā.

 

Informāciju sagatavoja:
LR Finanšu ministrija

Dalies ar ziņu