Skip to main content

Valdība atbalsta Materiālās palīdzības fonda izveidi

6. septembrī Ministru kabinets atbalstīja ārlietu ministra Ģirta Valda Kristovska virzīto ierosinājumu veidot Materiālās palīdzības fondu, lai nodrošinātu valsts atbalsta sniegšanas mehānismu personām, kuras, atrodoties ārkārtas situācijās ārvalstīs, no personīgiem līdzekļiem nevar segt ar atgriešanos Latvijā saistītos izdevumus. Pašlaik tāda mehānisma nav.

Valdībā iesniegtajā informatīvajā ziņojumā minēts, ka no fonda līdzekļiem varētu tikt segti izdevumi atpakaļceļa biļetei un citiem ar atgriešanos Latvijā saistītiem izdevumiem. Palīdzība varētu tikt nodrošināta aizdevuma formā, slēdzot ar personu aizdevuma līgumu, kurā tiek noteikts piešķiramās palīdzības apmērs un tās atmaksas termiņš. Fonda darbības nodrošināšanai no valsts budžeta nepieciešams papildus finansējums 50 000 latu apmērā, no kura tiktu veikti aizdevumi, kas attiecīgi tiktu atmaksāti fondā atpakaļ.

Pēc Ārlietu ministrijas iniciatīvas sadarbībā ar pārstāvjiem no Finanšu ministrijas, Labklājības ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Tieslietu ministrijas, Veselības ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ir paredzēts līdz 3. oktobrim izveidot darba grupu Ministru Kabineta noteikumu projekta par kārtību, kādā tiek sniegta materiālā palīdzība un kādā tiek nodrošināta valsts aizdoto naudas līdzekļu atmaksāšana, izstrādei. Minēto noteikumu projektu darba grupai ir paredzēts izstrādāt līdz 30. decembrim.

Informāciju sagatavoja:
LR Ārlietu ministrijas
Preses un informācijas nodaļa
Tālr.: 67016 272
[email protected]

 

Dalies ar ziņu