Skip to main content

Valdība atbalsta priekšlikumus 2012. gada budžeta otrajam lasījumam

Otrdien, 28. augustā, Ministru kabinetā (MK) tika skatīti iesniegtie priekšlikumi 2012. gada valsts budžeta grozījumu likumprojektam un tā pavadošajiem likumprojektiem otrajam lasījumam Saeimā. Izvērtējot iesniegtos priekšlikumus, valdība ir atbalstījusi gan pozīcijas, gan opozīcijas piedāvājumus. Kopumā valdība atbalstīja papildu līdzekļu piešķiršanu ap 18,9 miljoniem latu.

„2012. gads ir radījis samērā drošu bāzi, lai varētu apgalvot, ka kopumā tas izdevies veiksmīgs. Tādēļ varam atļauties arī atsevišķus ekonomikas stimulācijas pasākumus ne tikai šajos grozījumos, bet arī 2013. gada budžetā. Tomēr attiecībā uz nākamo gadu mums aizvien ir jābūt ļoti piesardzīgiem, jo pagaidām grūti prognozēt, kā veiksies eiro zonas un Eiropas Savienības valstu parādu krīzes risināšana,” norāda finanšu ministrs Andris Vilks.

Valdība ir atbalstījusi Saeimas deputātu iesniegtos priekšlikumu par 1,1 miljonu latu, galvenokārt pārdalot līdzekļus no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Valdība akceptēja 50 tūkstošu latu piešķiršanu Latvijas Republikas riteņbraukšanas federācijai – BMX izlases komandai, kā arī tādu pašu finansējumu Latvijas Republikas volejbola federācijai – pludmales volejbola izlases komandai un jaunatnes programmām.

Tāpat MK nolēma 50 tūkstošus latu novirzīt Latvijas Bērnu fondam sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai bērniem, kuri cieš no vardarbības.

Tika atbalstīti priekšlikumi 100 tūkstošus latu novirzīt Bulduru dārzkopības vidusskolai avārijas stāvoklī esošās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijai, tāpat 128 tūkstošus latu novirzīt Dagdas novada pašvaldībai siltumapgādes ārkārtas situācijas novēršanai un siltumtrases izbūvei, 61 tūkstoti latu Jaunpiebalgas pašvaldībai Jaunpiebalgas vidusskolas jumta renovācijai un siltumapgādes rekonstrukcijai, kā arī 224 tūkstošus latu Kārsavas novada pašvaldībai Kārsavas vidusskolas ēku rekonstrukcijai, kā arī tika atbalstīti citi priekšlikumi, ko ierosināja Saeimas deputāti.

Šā gada budžeta grozījumu otrajam lasījumam Saeimā savus priekšlikumus bija iesniegušas arī nozaru ministrijas – tiem valdība nolēma piešķirt papildu 17,8 miljonus latu, kas palielinās šā gada budžeta deficītu, nepārsniedzot 2012. gada plānoto kopējo budžeta deficīta apmēru 1,9% no IKP pēc Eiropas Savienības metodoloģijas. Papildu vairāk kā 10,5 miljoni latu tika piešķirts Veselībai ministrijai, lai nodrošinātu ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensāciju iedzīvotājiem, vakcīnu iegādei, dzemdību palīdzības nodrošināšanai un citiem pakalpojumiem, kā arī Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcai pievienotā Latvijas Infektoloģijas centra kreditoru saistību segšanai.

Tāpat valdība izskatīja priekšlikumu piešķirt 0,5 miljonu latu finansējumu nekustamā īpašuma iegādei Rīgā, Elizabetes lielā 17 bijušā Valsts prezidenta Valda Zatlera vajadzībām, kas ir saskaņā ar likumu par Valsts prezidenta darbības nodrošināšanu.

MK arī lēma par divu miljonu latu novirzīšanu ēnu ekonomikas apkarošanas pasākumu īstenošanā iesaistīto institūciju darbinieku motivēšanai saskaņā ar institūciju darbības rezultātiem 2012. gada sešos mēnešos un šo darbības rezultātu ietekmi uz nodokļu iekasēšanu.

Tāpat valdība atbalstīja priekšlikumu piešķirt papildu finansējumu Satiksmes ministrijai trīs miljonu latu apmērā, lai daļēji segtu zaudējumus pasažieru pārvadātājiem par 2012. gadu, kā arī kompensētu zaudējumus, kas VAS „Latvijas Pasts” radušies 2011. gadā, sniedzot abonētās preses piegādes pakalpojumus lauku apvidos.

Šā gada valsts budžeta grozījumu likumprojekta paketē iekļautajiem likumprojektiem tika saņemti vairāk kā 200 priekšlikumi, no kuriem atbalstīti vairāk kā puse. Jānorāda, ka vairākums no nozaru ministriju priekšlikumiem likumprojekta 2. lasījumam Saeimā bija kā tehniskas pārdales starp budžeta programmām un izdevumu veidiem.

2012. gada budžeta grozījumu likumprojektu un to pavadošos likumprojektus 2. lasījumā Saeimā plānots skatīt 13. septembrī.

Informāciju sagatavotāja:
Aleksis Jarockis
Komunikācijas nodaļas vadītājs
Tālr.: 67083850
[email protected]

Dalies ar ziņu