Skip to main content

Valdība atver jaunu programmu uzņēmējdarbības un zinātnieku sadarbības atbalstam

Valdība šodien deva piekrišanu jaunas uzņēmējdarbības atbalsta programmas „Kompetences centri” uzsākšanai. Ekonomikas ministrs Artis Kampars (JL) uzsver, ka programmā paredzēts atbalstīt uzņēmēju un zinātnieku sadarbību rūpniecisku pētījumu un eksperimentālu izstrādņu īstenošanai.

„Minētā programma ir paredzēta sadarbības veicināšanai starp uzņēmējiem un zinātniekiem. Tieši sadarbības trūkums starp uzņēmējiem un zinātniekiem līdz šim ir minēts kā viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ Latvijas tautsaimniecībā iztrūkst inovatīvu, konkurētspējīgu augstas pievienotās vērtības produktu, ar ko lepoties starptautiskā mērogā. Cerams, ka šī programma būs tas iztrūkstošais ķēdes posms, kas beidzot dos impulsu daudz veiksmīgākai un produktīvākai sadarbībai starp uzņēmējiem un zinātnieku aprindām Latvijas ekonomikas ilgtspējīgai izaugsmei,” uzsver A.Kampars.

Atbilstoši valdības sēdē nolemtajam, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 2010.gada jūnijā uzsāks projektu pieteikumu minētajā programmā. Uz pieteikumiem varēs pretendēt kompetences centri, kas apvieno zinātnisko institūciju un nozares komersantus (kompetences centrā jābūt vismaz vienai zinātniskai institūcijai un vismaz trīs savstarpēji nesaistītiem komersantiem).

Finansējums kompetences centriem tiks sniegts rūpnieciskiem pētījumiem, eksperimentālām izstrādnēm un pētniecības darbu īstenošanai nepieciešamās infrastruktūras iegādei, kas saistīti ar jaunas pētnieciskās darbības uzsākšanu vai esošas pētnieciskās darbības paplašināšanu kompetences centrā (t.sk. ēku rekonstrukcijai un būvniecībai, lai pielāgotu telpas laboratoriju iekārtu izmantošanai).

Īstenojot kompetenču centra atbalsta programmu, Ekonomikas ministrija prognozē, ka līdz 2015.gadam finansētos kompetences centros atbalstīs vismaz 50 pētniecības projektus, kas ietver sadarbību starp komersantiem un zinātniskajām institūcijām, radot vismaz 50 jaunas darbavietas kompetences centros un piesaistot privātā sektora finansējumu pētniecībai un attīstībai vismaz 23,4 miljonu eiro apmērā.

Programmas ietvaros īstenotos projektus līdzfinansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem. Kopējais programmas ietvaros pieejamais publiskais finansējums ir 36 320 910,72 lati.

Programmas īstenošanas veids ir atklāta projektu iesniegumu atlase. Maksimāli pieļaujamais publiskā finansējuma apmērs vienam kompetences centram ir 6,25 milj. latu, no kuriem ne vairāk kā 1,25 milj. latu ir ilgtermiņa ieguldījumu iegādei.

Detalizēti kompetenču centru atbalsta programmas nosacījumi definēti šodien, 13.aprīlī, Ministru kabinetā apstiprinātajos Ministru kabineta noteikumos „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.2.1.1. apakšaktivitāti „Kompetences centri””, kas publicēti MK mājas lapā internetā

Noteikumu projekts nosaka projektu iesniedzējiem izvirzāmās prasības, atbalstāmās darbības, projektu iesniegumu atlases izsludināšanas, projektu iesniegumu iesniegšanas, projektu iesniegumu vērtēšanas un lēmumu pieņemšanas kārtību, projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, projektu īstenošanas un finansējuma saņemšanas nosacījumus, kā arī atbildīgo iestādi, sadarbības iestādi un to funkcijas.

Dalies ar ziņu