Skip to main content

Valdība budžeta grozījumos konceptuāli atbalsta papildu finansējumu prioritārajiem pasākumiem

Ņemot vērā atjaunotās Latvijas ekonomikas attīstības prognozes, kā arī pārskatītos šā gada kopbudžeta nodokļu ieņēmumus, valdība šodien uzsāka politiskās diskusijas par šā gada budžeta grozījumiem. Nozaru ministrijas iesniedza pieprasījumus budžeta grozījumiem dažādām vajadzībām par 150 miljoniem latu. Savukārt Ministru kabinets (MK) nolēma no tiem atbalstīt pasākumus līdz 70 miljoniem latu.

2012. gada budžeta grozījumi tiks veikti, pilnībā ievērojot Stabilitātes un izaugsmes pakta noteikumus attiecībā uz fiskālo disciplīnu, nodrošinot, ka izdevumu pieaugums tiek veikts atbilstoši valsts ilgtermiņa izaugsmes rādītājiem un ievērojot Eiropas Savienības noteikumus valsts budžeta deficītu 2013. gadā samazināt par 0,5%.

Ņemot vērā MK noteikto, ka grozījumos prioritāri papildu līdzekļi tiks paredzēti vienreizējiem pasākumiem, kas nerada fiskālu ietekmi uz nākamajiem gadiem, ministriju pieprasījumi tiks precizēti atkarībā no to finansiālās ietekmes uz 2013. – 2015. gada vidēja termiņa fiskālo ietvaru, kā arī precizēta tiks iespēja samazināt 2013. gada nozaru ministriju budžeta bāzi.

Tādējādi, pamatojoties uz valdības noteikto prioritāšu īstenošanu, grozījumos tika lemts piešķirt finansējumu valsts demogrāfisko problēmu risināšanai, tām aktivitātēm, kas nodrošina investīcijas valsts infrastruktūrā, kā arī sabiedrības integrācijas pasākumiem. Tāpat budžeta grozījumos prioritāri tika atbalstīti tie nozaru ministriju pieprasījumi, kas ir vienreizēji un nerada bāzes efektu uz turpmākajiem gadiem.

Pēc valdības sēdes, kā arī savstarpējām diskusijām ar nozaru ministrijām Finanšu ministrija (FM) vēl detalizēti apkopos un precizēs valdības konceptuāli atbalstītos lēmumus un visu informāciju par atbalstītājiem pasākumiem vēlāk publicēs savā mājaslapā. Paredzams, ka šādu informācija tiks publicēta līdz nedēļas beigām.

Ņemot vērā, ka nozaru ministrijas ir iesniegušas vairāk pieprasījumu uz šā gada budžeta grozījumiem nekā pieļauj budžeta fiskālās iespējas, FM aicina nozaru ministrijas detalizēti un rūpīgi tos skaidrot sabiedrībai.

Valdība arī pieņēma lēmumu par papildu finansējumu projektu un pasākumu īstenošanai Zemkopības ministrijas budžetā no Eiropas Savienības Lauksaimniecības garantiju fonda 15,8 miljonu latu un no Lauksaimniecības fonda aptuveni 59 miljonu latu apmērā.

Raugoties vairāku gadu šķērsgriezumā no 2007. gada, šie ir pirmie grozījumi, kas tiek plānoti ar pozitīvu ievirzi, piešķirot papildu finansējumu svarīgākajām prioritātēm.

Jāatgādina, ka, ņemot vērā ekonomiskās situācijas attīstību Latvijas tautsaimniecībā, FM ir paaugstinājusi IKP prognozi šim gadam, paredzot, ka IKP izaugsme būs 4% līmenī. Savukārt nākamajā gadā izaugsmes prognoze nav mainīta un paliks 3,7%, pieaugot līdz 4% 2014. – 2015. gadā.

Informāciju sagatavoja:
Aleksis Jarockis
Komunikācijas nodaļas vadītājs
Tālr.: 67083850
[email protected]

Dalies ar ziņu