Skip to main content

Valdību informē par Latvijas eiro ieviešanas projekta gaitu

Otrdien, 4. septembrī, Ministru kabinets (MK) izskatīja Finanšu ministrijas (FM) sagatavoto grozījumu projektu Latvijas Nacionālajā eiro ieviešanas plānā un ziņojumu par paveikto eiro ieviešanai Latvijā un plānotajiem uzdevumiem nākamajā periodā.

Latvijas Nacionālais eiro ieviešanas plāns ir aktualizēts atbilstoši Latvijas tautsaimniecības vajadzībām. Eiro projekta darba grupas pārskatīja pasākumu plānu Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā, aktualizējot īstenojamos uzdevumus un pasākumu realizēšanas termiņus, tai skaitā, ņemot vērā noteikto Euro ieviešanas likumprojektā.

Informatīvajā ziņojumā teikts, ka laika posmā no 2012. gada 1. februāra līdz 31. jūlijam visas Vadības komitejas padotībā izveidotās darba grupas atjaunoja to kompetencē esošos Latvijas Nacionālā eiro ieviešanas plāna uzdevumus, pielāgojot tos sociāli ekonomiskajai situācijai valstī un nosakot konkrētus datumus pasākumu īstenošanai. Pārskata periodā darba grupas strādāja pie Euro ieviešanas likumprojekta izstrādes.

Nākamajā pārskata periodā darba grupas turpinās īstenot Latvijas Nacionālajā eiro ieviešanas plānā noteiktos uzdevumus, tai skaitā, noslēgs līdzfinansēšanas granta līgumu ar Eiropas Komisiju; izsludinās iepirkumus, kas saistīti ar eiro komunikācijas, cenu monitoringa, informācijas sistēmu jomu ar mērķi sākt darbus 2013. gada pirmajās ceturksnī; uzsāks darbu pie vadlīniju izstrādes uzņēmumiem un pašvaldībām grāmatvedības, nodokļu maksājumu, pareizu cenu aprēķinu un atspoguļošanas un citu jautājumu jomā; izstrādās noteikumus, kas saistīti ar VAS "Latvijas Pasts" pakalpojumu sniegšanas vietām skaidrās naudas apmaiņai; atjaunos noteikumus, kas saistīti ar cenu aprēķinu un atspoguļošanu; kā arī pabeigs Euro ieviešanas likumprojekta izstrādi un virzīs to apstiprināšanai Saeimā līdz 2012. gada beigām.

Atjaunoto Latvijas Nacionālo eiro ieviešanas plānu skatīt MK mājaslapā.

Detalizētu informatīvo ziņojumu skatīt MK mājaslapā.

Informāciju sagatavoja:
Māra Šetlere
Komunikācijas nodaļas Eiro komunikācijas projekta vadītāja
Tālr.: 67095417
[email protected]

 

Dalies ar ziņu