Skip to main content

Valdis Dombrovskis ieņems ietekmīgo Eiropas Komisijas viceprezidenta amatu eiro un sociālā dialoga jautājumos

Šodien, 10.septembrī Eiropas Komisijas prezidenta kandidāts Žans Klods Junkers (Jean-Claude Juncker) ir nācis klajā ar savu piedāvājumu Eiropas komisāru portfeļu sadalījumam.

Atbilstoši Ž.K.Junkera piedāvājumam, Latvijas izvirzītais Eiropas komisāra kandidāts Valdis Dombrovskis ieņems ietekmīgo Eiropas Komisijas viceprezidenta amatu eiro un sociālā dialoga jautājumos. Valda Dombrovska pārraudzībā būs ekonomikas un monetārās savienības jeb eirozonas jautājumi, nodokļu un muitas jautājumi, finanšu stabilitātes jautājumi, sociālais dialogs, kā arī vairākas citas atbildības jomas.

Valdis Dombrovskis pauž gandarījumu par izteikto piedāvājumu un uzsver: "Junkera kunga piedāvātais Eiropas Komisijas viceprezidenta amats ir vienlaikus gan liels gods, gan arī liela atbildība. Šajā darbā būs jārisina jautājumi, kas ir vistiešāk saistīti ar finanšu stabilitāti un ekonomikas izaugsmi. Vairums ES dalībvalstu lielā mērā ir pabeigušas fiskālās konsolidācijas fāzi, vai arī ļoti drīz to pabeigs. Tuvākajos piecos gados būtiskākais ir nodrošināt ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi un jaunu darbavietu radīšanu. Jānovērš riska faktori, kas var ievirzīt Eiropas ekonomiku ilgstošā ļoti lēnas izaugsmes un pat stagnācijas scenārijā. Atslēgas vārds ir konkurētspēja, kas aktuāla visām dalībvalstīm, tai skaitā Latvijai, kas daudz paveikusi tautsaimniecības pārstrukturēšanā pēdējos gados un vairākās pozīcijās uzrāda straujāko izaugsmi ES. Ir jāstrādā gan pie Eiropas Savienības kopumā, gan arī atsevišķu dalībvalstu konkurētspējas stiprināšanas. Jāstiprina ES iekšējais tirgus, jāīsteno nepieciešamās strukturālās reformas ES dalībvalstīs. Svarīgi arī nodrošināt, lai ekonomiskās izaugsmes augļus sajustu visi ES iedzīvotāji, mazinot ienākumu nevienlīdzību starp ES dalībvalstīm, kā arī pašās dalībvalstīs. Tematiskā bloka darbu koordinācija notiks ar mērķi ciešāk sasaistīt finansiālās stabilitātes, ekonomiskās izaugsmes un iedzīvotāju labklājības pieauguma jautājumus. Esmu gatavs risināt šos jautājumus, strādājot ciešā kontaktā ar atbildīgajiem komisāriem un darīt visu nepieciešamo, lai nodrošinātu ES finansiālo stabilitāti un ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi."

Atbilstoši Ž.K.Junkera piedāvājumam, Eiropas Komisijas darbs tiks organizēts vairākos tematiskos blokos. Atsevišķie jautājumi būs konkrēto Eiropas komisāru kompetencē, bet tematiskā bloka darbu kopumā pārraudzīs attiecīgie viceprezidenti. Tādējādi tiek plānots uzlabot dažādu Eiropas Komisijas struktūrvienību darba koordināciju, panākot, ka Eiropas Komisija strādā kā vienota komanda.

Eiropas komisāru kandidātu noklausīšanās Eiropas Parlamentā tiek plānota septembra beigās un oktobra sākumā, bet Eiropas Parlamenta balsojums par jaunās Eiropas Komisijas apstiprināšanu – oktobra otrajā pusē. Paredzēts, ka jaunā Eiropas Komisija sāks darbu 1.novembrī.

Papildus informācija:
Ģirts Salmgriezis, ETP grupas Latvijas preses un komunikācijas padomnieks
Tālr. +32 4 77 800 343
E-pasts [email protected]

Dalies ar ziņu