Skip to main content

Valstij jāveicina start-up uzņēmumu veidošana

"Ekonomikas attīstību un iedzīvotāju sociālo drošību var garantēt tikai pieejamu darba vietu esamība. Un valstij ir jāstimulē un jāuzdrošina iedzīvotājus, īpaši jauniešus, uzsākt savu uzņēmējdarbību, tā saucamos iesācējuzņēmumus jeb start-up uzņēmumus. Apmācības un dalīšanās pieredzā ir viens no labākajiem veidiem, kā iedot nepieciešamās zināšanas un iedrošināt potenciālos uzņēmējus," pārliecināts ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis.

Ministru kabineta šā gada 2. septembra sēdē akceptēti Ekonomikas ministrijas izstrādātie Ministru kabineta noteikumi par atbalstu iesācējuzņēmumu (start-up uzņēmumu) apmācību un semināru organizēšanai, kas nosaka atbalsta piešķiršanas nosacījumus Latvijas Republikā reģistrētu komersantu, biedrību vai nodibinājumu rīkotajiem kontaktu dibināšanas un komunikācijas pasākumiem, apmācībām un semināriem vai to cikliem iesācējuzņēmumiem.

Atbalsta mērķis ir sekmēt iesācējuzņēmumu saskarsmes iespējas ar privātajiem investoriem, veicināt veiksmīgas privātās investīcijas jaunos iesācējuzņēmumos, atbalstot apmācību un komunikācijas ar investoriem pasākumu norisi, kuri paredzēti iesācējuzņēmumiem ar izaugsmes potenciālu. Iesācējuzņēmumi šo noteikumu izpratnē ir fiziskas personas vai personu grupas, kuras vēlas uzsākt uzņēmējdarbību, un kuri ir reģistrēti komercreģistrā ne agrāk kā 5 gadus pirms pasākuma organizēšanas dienas.

MK noteikumu projekts paredz sniegt iespējas saņemt finansiālu atbalstu grantu formā pasākumu, apmācību un semināru organizēšanai. Atbalsts grantu formā tiks sniegts pasākuma rīkotājam, un pasākumi, apmācības un semināri būs pieejami jebkuram iesācējuzņēmumam bez ierobežojumiem. LGA nodrošinās atbalsta uzskaiti.

Lai nodrošinātu rezultatīvu ierobežotā finansējuma izmantošanu, MK noteikumos definēti kritēriji, atbilstoši kuriem tiks izvērtēts un pieņemts lēmums par finansējuma piešķiršanu konkrētajam subjektam – pasākuma organizēšanai.

Atbalstu sniegs Latvijas Garantiju aģentūra. Kopējais finansējuma apmērs ir 500 000 euro, kuru veido Latvijas Garantiju aģentūras līdzekļi (netiek izmantots struktūrfondu finansējums). Atbalsta pieteikumus LGA vērtēs individuāli pieteikumu iesniegšanas kārtībā, kamēr noteiktais pieejamais finansējums tiks apgūts pilnā apmērā.

Ekonomikas ministrijas veiktā analīze rāda, ka Latvijā nav attīstīta vienota ekosistēma, kas nepieciešama jaunu iesācējuzņēmumu veidošanai. Informācijas trūkums par privāto investīciju piesaistes iespējām iesācējuzņēmumiem ir bieži vien noteicošais faktors, kas samazina jaunu un iespējams potenciāli veiksmīgu ideju radīšanu un attīstīšanu. Arī privāto investīciju apmērs Latvijā ir neliels, un informācijas trūkums par potenciāli veiksmīgām investēšanas iespējam bieži vien ir galvenais faktors, kas palēnina veikto privāto investīciju pieaugumu.

Lai arī pastāv atsevišķas struktūras, kā piemēram, biedrība „TechHub Riga”, „Komercializācijas reaktors”, jaundibinātā biznesa eņģeļu asociācija „LatBAN”, kuru darbība paredz iesācējuzņēmumu ekosistēmas attīstīšanu, tomēr ierobežoto finansiālo resursu dēļ pasākumu, kuros tiktu savesti kopā iesācējuzņēmumi ar privātajiem investoriem un nodrošināta informācijas pieejamība par investēšanas iespējām un pieejamo finansējumu, organizēšana ir ierobežota.

Detalizēti ar Ministru kabineta noteikumiem „Noteikumi par atbalstu iesācējuzņēmumu apmācību un semināru organizēšanai” var iepazīties šeit.

Papildus informācija:
Evita Urpena
Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr: 67013193
E-pasts: [email protected]; [email protected]

Dalies ar ziņu