Skip to main content

Valsts galveno autoceļu sakārtošanai šajā ES plānošanas periodā paredzēti 218 miljoni eiro

Lai uzlabotu valsts galveno autoceļu kvalitāti, 2014.-2020.gada plānošanas periodā no Eiropas Savienības Kohēzijas Fonda līdzekļiem paredzēti 218 miljoni eiro.

To paredz Satiksmes ministrijas izstrādātie Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.5. specifiskā atbalsta mērķa „Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana” īstenošanas noteikumi, ko ceturtdien, 26.martā izsludināja Valsts sekretāru sanāksmē. Par tiem vēl lems valdība.

Minētās aktivitātes ietvaros paredzēts pārbūvēt 345 km valsts galveno autoceļu, kas atrodas TEN-T autoceļu tīklā. Atbilstoši Valsts autoceļu sakārtošanas programmai 2014.–2020.gadam, paredzēts veikt valsts autoceļu infrastruktūras saglabāšanas pasākumus – pārbūvi, virsmas nestspējas stiprināšanu, vienlaikus uzlabojot ceļu satiksmes drošību.

Šim mērķim kopējais paredzētais finansējums ir teju 257 miljoni eiro, no kuriem 218.45 miljoni eiro paredzēts Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums, savukārt 38.55 miljoni eiro – valsts budžeta līdzekļi.

Maksimālais KF līdzfinansējuma apmērs projektiem paredzēts līdz 85% no projekta attiecināmajām izmaksām. Paredzēts, ka maksimālais projektu īstenošanas termiņš būs līdz 2023.gada 31.decembrim.

Papildus informācija:
Ilze Svikliņa
SM Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67028370
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu