Skip to main content

Valsts kanceleja aicina izcelt labos piemērus sabiedrības līdzdalības nodrošināšanā

Valsts kanceleja aicina valsts pārvaldes iestādes un nevalstiskās organizācijas (NVO) piedalīties iniciatīvā „Labākais līdzdalībā” un pieteikt labās prakses piemērus sabiedrības un NVO iesaistē lēmumu pieņemšanas procesā.

Valsts kanceleja vēlas apkopot NVO un valsts pārvaldes iestāžu pieredzi sabiedrības līdzdalības nodrošināšanā un īstenošanā, sniedzot iespēju abām pusēm uzzināt vairāk par sabiedrības līdzdalības metodēm, sadarbības partneru informēšanas un iesaistes veidiem, kā arī par pilsoniskās sabiedrības un iestāžu sadarbību un kompromisa meklējumiem lēmumu pieņemšanas procesā. Kandidātus – gan nevalstiskās organizācijas, gan valsts pārvaldes iestādes – iespējams pieteikt, aizpildot pieteikuma anketu internetā. Pieteikuma anketu iespējams aizpildīt jebkurā laikā. Visi pieteikumi tiks publicēti Ministru kabineta mājaslapas sadaļā „Sabiedrības līdzdalība” un arī iknedēļas „Ministru kabineta info radarā”. Pieteikumus izvērtēs divas reizes gadā NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdē. Labākos līdzdalībā suminās Memoranda īstenošanas izvērtēšanas pasākumā, kurā piedalās arī Ministru prezidents.

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane norāda: „Aktīvāka, efektīvāka un rezultatīvāka sabiedrības līdzdalība valsts pārvaldes lēmumu pieņemšanā vērtējama kā vēl līdz šim nepietiekami izmantots papildu ekspertīzes un informācijas resurss. Pēdējos mēnešos īstenoti pasākumi, lai aktīvāk iesaistītu sabiedrību, jo īpaši NVO, valdības lēmumu pieņemšanā – ieviestas Ministru kabineta sēžu tiešraides, diskusiju dokumenti (Ministru kabineta noteikumi un likumprojekti turpmāk tiks publicēti jau to izstrādes stadijā) un tiek īstenota Memoranda padomes darba efektivitātes pilnveide.”

PROVIDUS pētniece Iveta Kažoka iniciatīvu “Labākais līdzdalībā” vērtē kā motivējošu pasākumu, kas sekmēs labās prakses ieviešanu sabiedrības iesaistē valdības lēmumu pieņemšanas procesā (video).

Informāciju sagatavoja:
Gunta Freimane
Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta konsultante
Tālr.:67082929, 28341699
[email protected]

 

Dalies ar ziņu