Skip to main content

Valsts kanceleja iesniedz Saeimai grozījumus 118 likumos saistībā ar eiro

Piektdien, 30.augustā, Valsts kanceleja vienotā paketē iesniegs Saeimai priekšlikumus 118 likumu grozījumiem saistībā ar eiro. Saeima tos izskatīs un nodos izsludināšanai, un ar 1. janvāri tie stāsies spēkā. Grozījumi likumos paredz aizstāt vārdu „lats” ar „euro” un konvertēt summas no latiem uz eiro pēc oficiālā pārejas kursa.

Valsts kancelejas direktora vietnieks tiesību aktu jautājumos Sandis Voldiņš uzsver, valsts pārvalde veikusi intensīvu darbu, lai normatīvi saistībā ar eiro tiktu sakārtoti laikus, nodrošinot iedzīvotājiem un uzņēmējiem pārskatāmu un drošu regulējumu. „Grozījumos konsekventi ievērots princips, lai grozītā norma nebūtu personai nelabvēlīgāka par sākotnējo. Piemēram, par vairāk nekā 4000 eiro tiek palielināts ieņēmumu slieksnis, kurus nepārkāpjot biedrības un nodibinājumi var kārtot vienkāršoto grāmatvedību. Tāpat atsevišķos likumos iekļauts pārejas regulējums, kas nodrošina ērtu pāreju uz eiro – tai skaitā Komerclikuma grozījumos paredzēts, ka uzņēmējiem veicot pamatkapitāla pārveidi no latiem uz eiro nav jāmaksā valsts nodeva un maksa par ziņu izsludināšanu Latvijas Vēstnesī”, informē S.Voldiņš.

Grozījumi likumos izstrādāti tiesiskās paļāvības nodrošināšanai. Darbu pie grozījumu izstrādes valsts pārvalde uzsāka jau 2012. gadā, caurskatot visus valstī spēkā esošos jumta likumus un to pielikumus. Savukārt Ministru kabineta sēžu darba kārtībā jau nedēļu pēc oficiālā uzaicinājuma Latvijai pievienoties eiro zonai tika ieviesta sadaļa „Ar pāreju uz eiro saistītie projekti”, kas iekļauj grozījumu apstiprināšanu normatīvajos aktos saistībā ar pāreju uz eiro. Kopumā priekšlikumi par grozījumiem izstrādāti 118 likumos.

Grozījumi tiek veikti arī visos MK noteikumos, kuros minētas summas latos, vai kurus citu apsvērumu dēļ tiesiskās noteiktības nodrošināšanai nepieciešams grozīt līdz eiro ieviešanas dienai.

Grozījumi valsts maksas pakalpojumu cenrāžos būs informatīvi nepieciešami jau šā gada 1. oktobrī, kas uzskatāma par „eiro dienu” uzņēmējiem, jo sākas cenu paralēlās atspoguļošanas periods. Šī grozījumu sadaļa MK tiks apstiprināta un līdz septembra beigām publicēta Latvijas Vēstnesī. Atsevišķi MK noteikumi, kas izriet no Euro ieviešanas kārtības likuma un ir saistīti ar pārejas periodu, t.i. ar cenu paralēlo atspoguļošanu, kases aparātu pielāgošanu un rēķiniem, jau stāsies spēkā ar šā gada 1. oktobri.

Visi pārējie grozījumi MK noteikumos stāsies spēkā ar 2014. gada 1. janvāri un Latvijas Vēstnesī tiks attiecīgi publicēti līdz 20. decembrim.

Infografiku par grozījumiem likumos un MK noteikumos saistībā ar eiro, lūdzu, skatīt šeit.

Informāciju sagatavoja:
Margrieta Ulmane
Valsts kancelejas Eiro komunikācijas projekta vadītāja
Tālr.: 29188230
[email protected]

Dalies ar ziņu