Skip to main content

Valsts pārvaldes cilvēkresursu politikas attīstībai izveido padomi

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis izveidojis Valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības padomi. Tās mērķis ir izstrādāt vienotu politiku šajā jautājumā un risināt aktuālās cilvēkresursu problēmas valsts iestādēs.

Padomes vadītāja, Valsts kancelejas Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja Eva Upīte norāda: „Pēdējos pāris gados par nopietnu problēmu kļuvusi valsts iestāžu darbinieku aizplūšana, ko lielākoties izraisījis atalgojuma un nodarbināto skaita samazinājums, pieaugošā darba slodze un motivācijas trūkums. Lai Latvija spētu kvalitatīvi nodrošināt prezidentūru Eiropas Savienības Padomē, mums nepieciešami motivēti, zinoši un uz rezultātu vērsti valsts pārvaldes iestāžu darbinieki”.

Viņa norāda, ka pēdējā gada laikā no darbu valsts pārvaldē atstājušajiem cilvēkiem, 17% bijuši dažāda līmeņa vadītāji. Pašlaik ministrijās ir ap tūkstoti dažādu speciālistu amatu vakanču. „Valsts pārvaldi pamet profesionāli darbinieki, kas raisa bažas par to, vai spēsim sasniegt mērķi – maza un profesionāla valsts pārvalde.”

Jaunizveidotajai darba grupai līdz šā gada 1. maijam jāizstrādā attīstības plānošanas dokumenta projekts par valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstību. Tam jāsniedz risinājums civildienesta sistēmas attīstībai, valsts pārvaldē nodarbināto kompetences paaugstināšanai, kā arī darba samaksas un motivācijas sistēmas pilnveidošanai.

Padomē darbosies un risinājumus kopīgi meklēs cilvēkresursu vadības speciālisti no Ārlietu, Aizsardzības, Ekonomikas, Finanšu, Iekšlietu, Izglītības un zinātnes, Kultūras, Labklājības, Satiksmes, Tieslietu, Veselības, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības un Zemkopības ministrijas, kā arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja.

Pirmā speciālistu tikšanās būs jau šo ceturtdien, 22. martā.

Informāciju sagatavoja:
Ilze Eida
Komunikācijas departamenta vadītāja vietniece
Tālr.: 67082902, 26533905
[email protected]

Dalies ar ziņu