Skip to main content

Valsts vietējo autoceļu un tiltu uzturēšanai piešķir papildus finansējumu

Ministru kabinets (MK) šodien pieņēma lēmumu piešķirt papildus 3,7 miljonus eiro valsts vietējo autoceļu un tiltu uzturēšanas darbiem.

„Esmu pateicīgs kolēģiem par šo lēmumu. Bez labi funkcionējoša ceļu tīkla nav iespējama nevienas valsts attīstība un šis lēmums ir vienlīdz svarīgs gan man kā satiksmes ministram, gan arī vides un reģionālās attīstības ministram, veselības ministrei, zemkopības ministram. Ar šo pozitīvo lēmumu būs iespējams uzlabot vairāk vietējo ceļu, un galvenais – uzsākt neatliekamo tiltu pārbūves un atjaunošanas programmu,” pēc MK sēdes norādīja satiksmes ministrs Anrijs Matīss.

Papildus saņemtais finansējums ļaus jau šogad veikt valsts autoceļu tīklā neatliekamus tiltu un vietējo autoceļu ar sabrukušu segumu uzturēšanas darbus.

2,2 miljonus eiro plānots novirzīt tiltu ikdienas uzturēšanai, vienu miljonu eiro – tiltu rekonstrukcijai, bet 0,5 miljonus eiro – vietējo ceļu ikdienas uzturēšanai.

Par šiem līdzekļiem tiks uzlabots valsts vietējo autoceļu seguma stāvoklis, atjaunota ūdens atvade no ceļiem un veikti tiltu ārkārtas uzturēšanas darbi, novēršot ekspluatācijas laikā radušos bojājumus un defektus, atjaunojot vai nomainot atsevišķus tiltu konstruktīvos elementus un veicot citus nepieciešamos uzturēšanas pasākumus tiltu ilgmūžības un funkcionalitātes nodrošināšanai.

„Lielākā daļa valsts vietējo ceļu ir grants ceļi, kuriem, tāpat kā asfalta ceļiem ir nepieciešams veikt uzturēšanas darbus. Daudziem ceļiem ir jau pilnībā nodilusi grants kārta, tāpēc arī greiderēšana nesniedz nepieciešamo rezultātu un bedrītes un tā saucamā „trepe” ātri parādās atkal. Visvairāk no papildus piešķirtajiem līdzekļiem tiks novirzīti tiltu uzturēšanai un rekonstrukcijai, dažādi darbi tiks veikti uz vairāk kā 100 tiltiem,” norāda LVC valdes priekšsēdētājs Jānis Lange.

Valsts autoceļu tīkla garums ir 20 tūkstoši kilometru, tai skaitā 943 tilti. Lai nodrošinātu ceļu savlaicīgu remontu, katru gadu būtu jāatjauno 1179 kilometri asfaltēto ceļu un 2973 kilometri grants ceļu un ap 65 tiltiem. Tam būtu nepieciešami 490 milj.eiro gadā (gan ceļiem, gan tiltiem). Savukārt ceļu tīkla attīstībai un autoceļu segu rekonstrukcijai un tiltu rekonstrukcijai un attīstībai katru gadu būtu jāatvēl 162 milj.eiro.

Diemžēl, finansējuma trūkuma dēļ, uz 2013.gadu 63% valsts autoceļu nav veikti nepieciešamie atjaunošanas darbi. Tā rezultātā ievērojami ir pieaudzis autoceļu posmu garums sliktā un ļoti sliktā stāvoklī. Šāda ceļu nolietojuma un bojājumu pakāpe vairs neļauj šos ceļus atjaunot ar vienkāršām seguma atjaunošanas tehnoloģijām, un nepieciešama salīdzinoši dārgā segu pārbūve.

Jau ilgākā laika periodā tiltu ikdienas uzturēšanas darbi, kā arī pārbūves un atjaunošanas darbu apjomi ir bijuši mazāki par tiltu novecošanās ātrumu un ir uzkrājies ļoti liels atlikto darbu apjoms. Saskaņā ar 2013. gada aprēķiniem kopējais tiltu atjaunošanas darbu deficīts ir 152 milj. eiro (galvenajos autoceļos – 43 milj.eiro, reģionālajos autoceļos – 43 milj. eiro, vietējos autoceļos – 66 milj.eiro).

Kā zināms Ministru kabinets šodien izskatīja Satiksmes ministrijas sagatavotos informatīvos ziņojumus „Par valsts vietējo autoceļu ārkārtas ikdienas uzturēšanas darbiem un neatliekamiem tiltu uzturēšanas darbiem” un „Par valsts autoceļu tīklā esošo tiltu tehnisko stāvokli un nepieciešamo finansējumu neatliekamai situācijas uzlabošanai”. Valdība nolēma piešķirt valsts autoceļu uzturēšanai papildus gandrīz četrus miljonus eiro.

Papildus informācija:
Komunikācijas nodaļa
Satiksmes ministrija
Tālr. 67028390
E-pasts: [email protected]

Anna Kononova
VAS Latvijas Valsts ceļi
Komunikācijas daļas vadītāja
Tel. 29114482, [email protected]

 

Dalies ar ziņu