Skip to main content

Vardarbības upuri būs vairāk pasargāti

Demogrāfisko lietu padomes locekļi pirmdien, 11. martā, atbalstīja likumdošanas iniciatīvas vardarbības izskaušanai, kas ļaus veiksmīgāk vērsties pret vardarbību ģimenēs un tās cēloņiem. Tāpat pārrunāti jau īstenotie un nākotnē plānotie atbalsta pasākumi ģimenēm ar bērniem un dzimstības veicināšanai.

Tieslietu ministrijas (TM) valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos Laila Medina informēja par ministrijas likumdošanas iniciatīvām vardarbības izskaušanai ārpus kriminālprocesa, piemēram, par iespēju vardarbībā cietušiem cilvēkiem lūgt tiesu noteikt ierobežojumus vardarbību veikušajam, paredzot ierobežojumus atgriezties kopīgajā dzīvesvietā un tuvoties upuriem.

Tāpat izstrādāta Preventīvo piespiedu līdzekļu koncepcija, kas piedāvā sistēmu vardarbības un tās cēloņu novēršanai. Koncepcijā iestrādāti priekšlikumi vardarbību veikušā cilvēka uzraudzībai, rehabilitējošās aizsardzības noteikšanai un preventīvajai drošības naudai. Plānots, ka šie likumprojekti stāsies spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Labklājības ministrijas (LM) Bērnu un ģimenes politikas departamenta vecākais eksperts Maksims Ivanovs klātesošos iepazīstināja ar jau paveikto un nākotnē plānoto saistībā ar Koalīcijas Vienošanās protokolā „Par valsts atbalstu dzimstības veicināšanai un ģimenēm ar bērniem” ietvertajiem pasākumiem.

Šopgad ir divkārt palielināti vecāku, maternitātes un paternitātes pabalstu griesti. Tāpat dubultots bērna kopšanas pabalsts nestrādājošajiem vecākiem līdz bērna 1 gada vecumam, par 70% palielināts bērna kopšanas pabalsts vecākiem, kuriem ir bērni vecumā līdz pusotram gadam un veiktas citas būtiskas aktivitātes vecāku atbalstam.

2013. gadā divreiz samazināta nekustamā īpašuma nodokļa summa daudzbērnu ģimenēm par dzīvojamām mājām un tām piekritīgo zemi. Triju un vairāku bērnu ģimenes var saņemt 50% atlaidi šim nodoklim. Būtisks atspaids ģimenēm ar bērniem ir arī valsts apmaksātās brīvpusdienas visiem pirmās un otrās klases skolēniem.

LM pārstāvis norādīja, ka protokolā iekļautie pasākumi uzlabos ģimeņu ar bērniem materiālo situāciju, piemēram, no 2013. gada 1. septembra būs pieejams valsts atbalsts pašvaldību pirmsskolas izglītības iestāžu rindu likvidēšanai. Valsts atbalstu līdz 100 latiem mēnesī plānots piešķirt privātiem bērnu pieskatīšanas pakalpojuma sniedzējiem.

Tāpat no 2013. gada 1. jūlija plānots paaugstināt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu par apgādībā esošu cilvēku par 10 latiem, proti, līdz 80 latiem mēnesī. Par 500 tūkst.latu 2014.gadā paredzēts palielināt valsts finansiālo atbalstu mācību līdzekļu iegādei.

Padomes locekļi nolēma nākamajā Demogrāfisko lietu padomes sēdē izskatīt LM sagatavotus detalizētus priekšlikumus ģimeņu atbalsta vecināšanai nākamajā budžeta plānošanas periodā.

Demogrāfisko lietu padomes mērķis ir veicināt vienotas valsts demogrāfiskās politikas izveidi un īstenošanu visos valsts pārvaldes līmeņos. Būtiskākie lēmumi, par ko vienojusies padome iepriekšējās sēdēs, ir sociālo iemaksu pensijas kapitāla dubultošana vecākiem, kuri kopj bērnu līdz pusotra gada vecumam, nekustamā īpašuma nodokļa atlaide 50% apmērā daudzbērnu ģimenēm, pasākumi sadarbības stiprināšanai ar tautiešiem ārvalstīs un citi jautājumi.

Padomes sastāvā ir ekonomikas, labklājības, finanšu, iekšlietu, izglītības un zinātnes, kultūras, tieslietu, veselības un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri, Ārlietu ministrijas Speciālo uzdevumu vēstnieks, Saeimas Sociālo un darba lietu, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu un Demogrāfijas lietu apakškomisijas pārstāvji, kā arī pārstāvji no Latvijas Universitātes Statistikas un demogrāfijas katedras, Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta, Stratēģiskās attīstības komisijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un vairākām nevalstiskajām organizācijām: “Asociācija ģimene”, Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība, “Nākotnes fonds” un “Latvijas Bērnu forums”.

Informāciju sagatavoja:
Zane Brīvmane
LM Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67021666, 26134505
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu