Skip to main content

Veic izmaiņas veselības aprūpes un finansēšanas kārtībā

Šodien, 25. septembrī, Ministru kabineta sēdē apstiprināts Veselības ministrijas izstrādātais grozījumu projekts Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību.

Grozījumu projekta mērķis ir nodrošināt savlaicīgu papildu finansējuma novirzīšanu atbilstoši 2012. gada 13. septembrī pieņemtajiem grozījumiem likumā par šā gada valsts budžetu, lai varētu veikt izmaiņas līgumos ar ārstniecības iestādēm par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu.

Grozījumi paredz paplašināt valsts apmaksāto pakalpojumu klāstu smagi slimiem bērniem, kuri saņem paliatīvo aprūpi, nodrošinot viņiem medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus mājās. Tāpat no valsts budžeta tiks apmaksāta medicīniskā rehabilitācija un plānveida operācijas traumatoloģijā un ortopēdijā ilgstoši slimojošām personām darbspējīgā vecumā.

Grozījumos noteikts, ka turpmāk slimnīcām papildus ikmēneša maksājumiem par stacionārajiem pakalpojumiem veiks samaksu par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem personām ar prognozējamu invaliditāti, kurām šāds statuss piešķirts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

Lai mazinātu rindas uz endoprotezēšanas operācijām, grozījumos noteikts, ka ārstniecības iestāde veido trīs veidu pacientu rindas: pacientiem, kuriem nepieciešama operācija steidzamības kārtā; pacientiem, kuri sedz 50% no operācijas izmaksām, un pacientiem, kuriem nepieciešama operācija vispārējā kārtībā. Tāpat noteiktas medicīniskas indikācijas atbilstoši kurām personai var nodrošināt valsts apmaksāto gūžas locītavas bezcementa endoprotezēšanu. Plānots, ka līdzekļi plānveida gūžas endoprotezēšanai tiks sadalīti 90% gadījumu izmantojot cementējamo endoprotēzi, bet 10% gadījumu – bezcementa un hibrīdās endoprotēzes izmantošanu. Cementējamās endoprotēzes izmantošana ir lētāka, tādēļ ar esošajiem līdzekļiem būs iespēja veikt nepieciešamās operācijas lielākam pacientu skaitam, tādējādi samazinot gaidīšanas rindas uz nepieciešamo pakalpojumu.

Tāpat grozījumi paredz veidu, kādā tiks sadalīts šogad piešķirtais finansējums slimnīcām observācijas gultu izveidei uzņemšanas nodaļās. Slimnīcām tas ļaus nodrošinot efektīvāku pacientu plūsmas organizēšanu un sniegs iespēju vairāk pacientus ārstēt ambulatori.

Grozījumos precizēta arī darba organizācija pirmā līmeņa Steidzamās medicīniskās palīdzības punktos (SMPP). Noteikumi paredz, ka gadījumā, ja nav iespējams piesaistīt ārstu pirmā līmeņa SMPP, tad nepieciešamo medicīnisko palīdzību var sniegt ārsta palīgs. Tāpat darba organizācija var tikt veikta, nodrošinot nepilnas diennakts darbu – darba dienās strādājot no plkst.16:00 līdz 8:00.

Paredzēts, ka grozījumi stāsies spēkā ar šā gada 1.oktobri.

Informāciju sagatavoja:

VM Komunikācijas nodaļa
Oskars Šneiders
Tālr.: 67876008, 26378959
[email protected]

Dalies ar ziņu