Skip to main content

Veselības aprūpes nozarē valdības pirmajā gadā saņemts būtisks valdības atbalsts un finansējums veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanai

„Atskatoties uz valdības pirmo darba gadu, esmu gandarīta, ka mūsu neatlaidīgais darbs ir novērtēts, un no valdības esam saņēmuši nozīmīgu atbalstu veselības nozarei gan šī gada budžeta grozījumos, gan papildus piešķirtajā finansējumā nākamajam gadam”, uzsver veselības ministre Ingrīda Circene. Ministre arī atzīmē, ka papildus piešķirtais finansējums ļaus nodrošināt iedzīvotājiem vairāk izmeklējumus un ārstu konsultācijas, mazināt rindas ambulatorajā aprūpē un dienas stacionāros, kā arī uz rehabilitāciju un endoprotezēšanas operācijām.

Kā nozīmīgākos Veselības ministrijas paveiktos darbus šajā gadā ministre min izstrādāto Mātes un bērna veselības uzlabošanas plānu 2012. – 2014. gadam, kura pakāpeniska ieviešana uzsākta ar 1. septembri, izstrādāto jauno veselības aprūpes finansēšanas modeli, kurš šobrīd tiek virzīts izskatīšanai valdībā, kā arī e – veselības projekta pilotprojekta aprobāciju un ieviešanas uzsākšanu.

Vienlaikus ar jaunajām iniciatīvām, saņemot papildus finansējumu nozarei, veikti konkrēti pasākumi veselības aprūpes pieejamības palielināšanā pacientiem un veselības aprūpes sistēmas uzlabošanā:
Ambulatorajā sektorā papildus piešķirtais finansējums ļaus samazināt rindas uz izmeklējumiem un speciālistu konsultācijām, kā arī ārstēšanu dienas stacionārā. Praktiski izstrādāta jaunā ģimenes ārstu kvalitātes novērtēšanas programma, ka vērsīs uzmanību uz prakses pieejamību pacientiem, ģimenes ārsta komandas stiprināšanu ar otru māsu, kā arī hronisko pacientu aprūpi un slimību profilaksi. Paplašināts diagnožu saraksts ar kurām pacienti varēs saņemt aprūpi mājās, kā arī atvērti četri jauni Steidzamās medicīniskās palīdzības punkti – Gulbenē, Valkā, Līvānos un Aizputē, kur pacientiem tiek nodrošināta 24 stundu medicīniskā personāla pieejamība dažādu traumu vai citu saslimšanu un veselības problēmu gadījumos.

Slimnīcu sektorā paaugstināti pakalpojumu tarifi, ko valsts maksā par viena terapeitiskā profila pacienta ārstēšanu. Priekules, Smiltenes un Limbažu slimnīcās atvērtas aprūpes gultas, kurās medicīnisko palīdzību var saņemt pacienti, kuri turpmākai ārstēšanai pārvesti no daudzprofilu slimnīcām pēc akūtā ārstēšanas perioda. Lai slimnīcās varētu nodrošināt efektīvāku pacientu aprūpi uzņemšanas nodaļās, neatliekamās medicīniskās palīdzības slimnīcās tiek nodrošināta observācijas gultu izveidošana un uzturēšana, bet Bērnu slimnīcā papildus nodrošinātas ārstu speciālistu un ģimenes ārstu diennakts dežūras.

Racionālākai esošo līdzekļu izlietošanai
kopā ar galvenajiem speciālistiem un profesionālajām asociācijām uzsākts darbs pie kritēriju noteikšanas, cik ātrā laikā atsevišķi izmeklējumi un ārstēšana būtu jāsaņem. Veikta noteiktu dārgo pakalpojumu tarifu samazināšana. Labākai valsts kapitālsabiedrību (slimnīcu) finanšu disciplīnas ievērošanai visām kapitālsabiedrībām uzdots 2012. gadā izveidot bezdeficīta budžetu, vienlaikus turpinot pilnveidot vienotu budžeta plānošanas un finanšu pārskatu iesniegšanas kārtību, kā arī stingru plānoto investīciju lietderības izvērtēšanu ministrijā.

Starpvalstu sadarbības līmenī, Veselības ministrija nāca klajā ar iniciatīvu par partnerības līgumu par vienotiem zāļu un medicīnas ierīču iepirkumiem, kas vienlaikus radītu lielāku konkurenci potenciālo piegādātāju vidū un gala rezultātā būtu iespējams iepirkumus veikt par zemāku cenu. Šī gada 2. maijā līgums tika parakstīts ar Igaunijas Republikas Sociālo lietu ministriju un Lietuvas Republikas Veselības ministriju, bet interesi par sadarbības iespējām izrādījušas arī Dānija un Norvēģija.

Lai atjaunotu operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu parku, Veselības ministrija sadarbībā ar Finanšu ministriju radusi iespēju piesaistīt Eiropas Savienības fondu finansējumu 13,6 miljonu latu apjomā un tuvāko gadu laikā plānots iegādāties aptuveni 195 jaunas ātrās palīdzības mašīnas.

Lai izglītotu skolēnus un jauniešus par veselības jautājumiem un vismaz daļēji aizpildītu šobrīd neesošās veselības mācības vietu izglītības sistēmā, Veselības ministrija, sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām, gada laikā realizēja trīs apmācību ciklus: 1. – 8. klašu audzēkņiem par veselīgu uzturu un fiziskajām aktivitātēm, vidusskolu un koledžu audzēkņiem par seksuālo un reproduktīvo veselību, kā arī jaunāko klašu skolēniem par traumatismu provocējošām situācijām ikdienā.

Sabiedrības informēšanai šogad uzsāktas vairākas sabiedrības informēšanas aktivitātes un kampaņas: janvārī un augustā – septembrī – kampaņa nepamatotu neatliekamās palīdzības izsaukumu samazināšanai, oktobrī tiks uzsākta kampaņa valsts apmaksātā vēža skrīninga popularizēšanai un informēšanas kampaņa vecākiem, kas vērsīs vecāku uzmanību bērnu traumatisma un zīdaiņu pēkšņās nāves sindroma mazināšanai, kā arī tiks izdots informatīvais buklets par pacientu tiesībām ģimenes ārstu aprūpes saņemšanai.

Informāciju sagatavoja:
VM Komunikācijas nodaļa
Egita Pole
Tālr.: 67876106, 29401480
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu