Skip to main content

Veselības ministre par aktuālo situāciju veselības aprūpes nozarē

„Veselības aprūpes nozares vadība ir sarežģīta ne tikai nepietiekamā finansējuma, bet arī nozares specifikas dēļ. Līdz ar samazinājumiem valsts budžetā, krasi samazinājies finansējums arī veselības aprūpei, kas skāris ikvienu veselības aprūpes iestādi un līdz ar to ietekmējis arī pacientu iespējas saņemt ārstniecības pakalpojumus. Sakārtot sistēmu – tas nav vienkāršs uzdevums, jo ar ierobežotiem finanšu un administratīvajiem resursiem, ir rodami tikai grūti risinājumi, kas prasa nepopulārus lēmumus. Manas darbības laikā ministra amatā esmu apņēmusies uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem. Ir lietas, kuras izdevies sakārtot šo dažu mēnešu laikā, taču daudz vairāk vēl jāpaveic, kas arī ir tuvāko mēnešu darbības prioritāte.”

Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas darbības organizācija
Pēdējo nedēļu laikā plašsaziņas līdzekļus piesātinājusi informācija par situāciju Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā. Tas norāda tikai uz to, ka jau ilgstoši iepriekšējā slimnīcas vadība nav spējusi efektīvi organizēt darbu slimnīcā. To apliecina arī fakts, kā pēc Veselības ministrijas iesnieguma Valsts policija ir uzsākusi kriminālprocesu par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu pret bijušo slimnīcas valdi. Lai steidzami risinātu situāciju, ministrija meklēs iespējas piešķirt papildu finanšu resursus 70 līdz 100 tūkstošu latu apjomā uzņemšanas nodaļas restrukturizācijai. Tāpat darbam nodaļā tiks piesaistīti primārās aprūpes ārsts, sociālais darbinieks un klienta servisa darbinieks, kura uzdevums būs ar ārstniecības darbu nesaistītu jautājumu risināšana.

Neatliekamās palīdzības dienesta darba uzlabošana un autoparka nomaiņa
Viena no būtiskākajām problēmām neatliekamās palīdzības slimnīcu uzņemšanas nodaļās ir pacienti, kuriem nav nepieciešama tūlītēja neatliekamā medicīniskā palīdzība. Lai samazinātu nepamatotu sekundārās palīdzības izsaukumu skaitu Veselības ministrija veica kampaņu „Jūties švaki? – Ne vienmēr ir tik traki!”, kas informēja par citām palīdzības saņemšanas iespējām. Kampaņa reāli par 60 izsaukumiem samazināja sekundāro izsaukumu skaitu dienā un šobrīd nolemts kampaņu atkārtot.

Lai atjaunotu operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu (OMT) parku un nodrošinātu OMT pakalpojumu Rīgas reģionā Veselības ministrija sadarbībā ar Finanšu ministriju radusi iespēju piesaistīt Eiropas Savienības fondu finansējumu 13,6 miljonu latu apjomā. Tas ļaus iegādāties aptuveni 195 jaunus OMT. Tādējādi līdz 2015.gadam par 79% izdosies nomainīt visas automašīnas, kas vecākas par 7 gadiem vai kuru nobraukums lielāks par 300 tūkstošiem kilometru. Vienlaikus tas ļaus nodrošināt arī OMT pakalpojumu pēc līgumsaistību izbeigšanās ar ārpakalpojuma sniedzēju Rīgas reģionā. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests šobrīd ir izsludinājis iepirkumu aptuveni 45 OMT iegādei par 3 miljoniem latu, kas paredzētu transportlīdzekļu nomaiņu valsts reģionos.

Izstrādāts arī plāns sekundāro izsaukumu skaita samazināšanai un ģimenes ārstu informēšanai par to pacientiem veiktajiem NMP apmeklējumiem.

Veselības apdrošināšanas koncepcija
Veselības ministrija izstrādājusi veselības apdrošināšanas koncepciju, kas paredz daļēju veselības aprūpes finansēšanas sistēmas maiņu, nosakot „veselības nodokli” kā daļu no iedzīvotāju ienākumu nodokļa. Patlaban izstrādāts koncepcijas projekts, kuru vispārējā kārtībā virzīs izskatīšanai valdībā. Pasaules Veselības organizācijas (PVO) eksperti konceptuāli pauduši atbalstu Latvijas virzībai uz obligātās veselības apdrošināšanas sistēmu, izmantojot par paraugu Lietuvas koncepciju. PVO eksperti uzskata, ka mūsu valsts piedāvājums, iespējams, izstrādāts pat vēl labāk, jo ļaus izvairīties no vairāku citu Eiropas valstu pieļautajām kļūdām.

Mātes un bērna veselības gads
18.janvārī preses konferencē 2012. gads pasludināts par Mātes un bērna veselības gadu ar konkrētiem pasākumiem grūtnieču un jaundzimušo aprūpes uzlabošanā, neauglības ārstēšanā un starpnozaru sadarbībā reproduktīvās veselības jomā.

Ministru prezidenta Valda Dombrovska vadītā Demogrāfisko lietu padome atbalstījusi priekšlikumu valsts budžeta grozījumos virzīt papildus 1,1 miljonu latu piešķiršanu grūtnieču veselībai un neauglības ārstēšanai. Orientējoši jau nākamajā Ministru kabineta sēdē valdība varētu lemt par atbalstu plāna ieviešanai.

Papildus finansējums slimnīcām terapeitisko tarifu paaugstināšanai
Terapeitiskais tarifs no jūlija tiks palielināts no 115,6 latiem līdz 185,9 latiem. Lai to īstenotu, 600 tūkstoši latu tika pārdalīti nozares iekšienē un valdība lēma par papildu 9,6 miljonu latu piešķiršanu veselības nozarei.

Pasākumi veselības aprūpes pieejamības uzlabošanai
• plānots no šā gada 1. jūlija atvērt 4 jaunus Steidzamās medicīniskās palīdzības punktus – Gulbenē, Valkā, Līvānos un Aizputē, kur pacientiem tiks nodrošināta 24 stundu medicīniskā personāla pieejamība;

• paplašinās funkcijas Priekules slimnīcai, Sarkanā krusta Smiltenes slimnīcai un Limbažu slimnīcai, paredzot tajās apmaksāt pacientu ārstēšanu atbilstoši aprūpes slimnīcas (nodaļas) tarifiem. Atšķirībā no citām aprūpes slimnīcām, minētajām slimnīcām būs tiesības ārstēt tikai tos pacientus, kuri turpmākai ārstēšanai pārvesti no daudzprofilu slimnīcām;

• lai uzlabotu darbu un pacientu aprūpi uzņemšanas nodaļās, jau no 2012. gada sākuma 3 universitātes slimnīcām iedoti papildus līdzekļi observācijas jeb pacientu novērošanas gultu atvēršanai pie uzņemšanas nodaļām (šādas gultas jau atvērusi Bērnu slimnīca);

• jau no februāra notiek sarunas un izteikti priekšlikumi pašvaldībām par trūcīgo pacientu nogādāšanu mājās vēlās vakara stundās, ja pacientiem sniegta ambulatorā palīdzība un nav nepieciešana tālāka atrašanās slimnīcā;

• kopā ar galvenajiem speciālistiem un profesionālajām asociācijām tiek strādāts pie rindu mazināšanas iespējām uz izmeklējumiem un kritēriju noteikšanas, cik ātrā laikā dažādi pakalpojumi saņemami;

• tiks papildināts valsts apmaksāto pakalpojumu klāsts, nosakot, ka insulta pacientiem mājas aprūpes pakalpojumus var sniegt arī rehabilitologa vai fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts;

• papildināti apmaksas nosacījumi slimnīcām, lai nodrošinātu aprūpi pacientiem, kuriem nepieciešama mākslīgā plaušu ventilācija (gan neatliekamās medicīniskās palīdzības slimnīcās, gan aprūpes slimnīcās).

Partnerības līgums
Veselības ministrija noslēgusi līgumu ar Lietuvas un Igaunijas atbildīgajām ministrijām par vienotiem zāļu un medicīnas ierīču iepirkumiem. Veicot kopīgus zāļu iepirkumus, palielinātos iepirkumu apjoms, kas vienlaikus radītu lielāku konkurenci potenciālo piegādātāju vidū un gala rezultātā būtu iespējams iepirkumu veikt par zemāku cenu.

Noteiktas uztura normas izglītības, ārstniecības un sociālās aprūpes iestādēs
Apstiprināti Ministru kabineta noteikumi, kas nosaka uztura normas izglītības iestāžu izglītojamajiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem. Noteikumi izstrādāti, lai šajās iestādēs nodrošinātu veselīga un līdzsvarota uztura lietošanu un nosaka enerģijas un uzturvielu normas ēdienkartē iekļaujamos pārtikas produktus, kā arī uzturam pievienojamā sāls un cukura daudzumu. Tāpat norādīti produkti, kuru lietošana šīm sabiedrības grupām ikdienā nav vēlama. Noteiktās uztura normas izglītības iestādēs būs jāpiemēro no 2012. gada 1. jūnija, savukārt sociālās aprūpes un ārstniecības iestādēs – no 2013.gada 1.janvāra.

Izstrādāts diskusiju materiāls Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju plānam
Izstrādāts un nodots sabiedriskai apspriešanai diskusiju materiāls Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju plānam līdz 2018. gadam. Diskusiju materiāla mērķis ir noteikt iespējamo veselības aprūpes iestāžu tīklu reģionu un novadu līmenī, balstoties uz tādiem faktoriem kā demogrāfija, pacientu plūsma, hospitalizācijas tendences, slimnīcu darbība, kā arī šo faktoru ietekmes vērtējumu uz esošo veselības aprūpes iestāžu tīklu. Materiāls prezentēts nozares profesionālajām organizācijām, visām plānošanas reģionu padomēm (Zemgalē, Vidzemē, Kurzemē, Rīgā un Latgalē) un ārstniecības iestādēm. Šobrīd gaidām priekšlikumus no iestādēm un pašvaldībām.

Slimību profilakses un kontroles centra izveide
Reorganizēta valsts aģentūra „Latvijas Infektoloģijas centrs”, nododot ar infekciju slimību ārstniecību saistītās funkcijas Rīgas Austrumu klīniskajai universitātes slimnīcai, bet valsts pārvaldes funkcijas sabiedrības veselības un epidemioloģiskās drošības jomā jaunai veselības ministra padotībā esošai tiešās pārvaldes iestādei – Slimību profilakses un kontroles centram.

Izmaiņu rezultātā, samazinot vidējo ārstēšanās ilgumu stacionārā un pārskatot ambulatoro apmeklējumu apmaksu, kā arī centralizējot ārstēšanas atbalsta un administratīvās funkcijas, sākot ar 2013. gadu potenciālais finansiālais ieguvums nozarē būtu ap 1,5 miljoniem latu.

Skolu bērnu un jauniešu izglītošana par veselības jautājumiem, lai aizpildītu šobrīd neesošās veselības mācības vietu izglītības sistēmā
• 24. maijā ar preses konferenci Rīgas 49. vidusskolā noslēdzās Veselības ministrijas un biedrības „Dzīvo veselīgi!” rīkotais veselīga dzīvesveida popularizēšanas semināru cikls Latvijas skolās šajā mācību gadā. Pasākumos bērniem (1. – 4. klašu audzēkņiem) un pusaudžiem (6. – 8. klašu audzēkņiem) saprotamā veidā tika skaidrota fizisko aktivitāšu un veselīga uztura nozīme veselībā. Kampaņas ietvaros kopumā tika apmeklētas 35 mācību iestādes visā Latvijā.

• Sadarbībā ar Latvijas Sarkanā krusta jaunatnes organizāciju uzsākts vidusskolu 10. – 12. klašu un profesionālo izglītības iestāžu 1. – 2. kursu jauniešu un arodskolu jauniešu apmācību cikls par seksuālo un reproduktīvo veselību. Kopā tiks organizēti 75 pasākumi.

• Rudenī tiks organizēts šāda veida apmācību cikls jaunāko klašu skolēniem par traumatisma profilaksi.

E-veselība
E-veselības projekta ietvaros plānots virzīt Ministru kabinetā noteikumus par
e-veselības sistēmas darbību. Vienlaikus uzsākti sagatavošanas darbi e-veselības sistēmas testēšanai ārstu praksēs un slimnīcās. Projekta ietvaros pacientiem būs iespēja saņemt elektroniskas konsultācijas no sava ģimenes ārsta, elektroniski saņemt nosūtījumus uz veselības aprūpes pakalpojumiem, darba nespējas lapas, pierakstīties pie ģimenes ārsta un citiem speciālistiem, kā arī aplūkot ārstniecības personu un ārstniecības iestāžu katalogu un saņemt citus pakalpojumus. Patlaban uzsākti sagatavošanas darbi e-veselības sistēmas testēšanai ārstu praksēs un slimnīcās. Plānots, ka e-veselības pirmo kārtu valstī varētu uzsākt ar 2013. gada janvāri.

Valsts kapitālsabiedrību (slimnīcu) uzraudzības uzlabošana
Labākai valsts kapitālsabiedrību (slimnīcu) finanšu disciplīnas ievērošanai visām kapitālsabiedrībām uzdots 2012. gadā izveidot bezdeficīta budžetu, (divām lielākajām slimnīcām divu gadu laikā), vienlaikus turpinot vienotas budžeta plānošanas, finanšu pārskatu un budžeta izpildes atskaišu iesniegšanas kārtības pilnveidošanu un stingru plānoto investīciju un lielo iepirkumu (virs 100 tūkst. Ls) lietderības izvērtēšanu ministrijā.

Informāciju sagatavoja:
Veselības ministres preses sekretāre
Lāsma Lapinska
Tālr.: 26339264
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu