Skip to main content

Vienādos darbinieku reģistrēšanas kārtību un termiņus

Turpmāk vienādos darbinieku reģistrēšanas kārtību un termiņus, savukārt darba devējam būs jāsniedz ziņas par cilvēku, ar kuru noslēgts uzņēmuma līgums, ja viņš nav reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs, par to otrdien, 9. oktobrī vienojās valdība.

Iepriekšminēto paredz, valdībā apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta Noteikumos par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Turpmāk darba devējam, tai skaitā mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam, katrs darba ņēmējs būs jāreģistrē Valsts ieņēmumu dienestā (VID):
– elektroniski EDS ne vēlāk kā vienu stundu pirms cilvēks uzsāk darbu (ja ziņas tiek sniegtas papīra formā, tad saglabājas līdzšinējā kārtība, ka ziņas par darba ņēmēja statusa iegūšanu jāsniedz VID ne vēlāk kā vienu dienu pirms darba uzsākšanas);
– ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā tie darba ņēmēji, kuriem piešķirts vai beidzies atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas;
– ja mainīts vai zaudēts likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteiktais darba ņēmēja statuss. Līdz šim iepriekš minētās ziņas darba devējam bija jāsniedz līdz nākamā mēneša piektajam datumam.

Turpmāk darba devējiem būs jāsniedz VID ziņas par cilvēkiem, ar kuriem noslēgs vai izbeigs uzņēmuma līgumu, ja cilvēks nebūs reģistrējies VID kā saimnieciskās darbības veicējs. Attiecīgi ziņas sniedzamas uzņēmuma līguma noslēgšanas un izbeigšanas dienā. Savukārt par uzņēmuma līgumiem, kas noslēgti līdz brīdim, kamēr stāsies spēkā iepriekšminētie grozījumi un arī turpinās pēc tam, darba devējam 30 dienu laikā būs jāreģistrē VID fiziskās personas, kuras nav reģistrējušās VID kā saimnieciskās darbības veicējas.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67021581, 29538825
[email protected]

 

Dalies ar ziņu