Skip to main content

Vienojas par atsevišķu Valsts policijas funkciju deleģēšanu Valsts robežsardzei

Iekšlietu ministre Linda Mūrniece, Valsts robežsardzes (VRS) priekšnieks ģenerālis Normunds Garbars un Valsts policijas (VP) priekšnieks pulkvežleitnants Artis Velšs ir konceptuāli vienojušies par administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanas un administratīvo sodu uzlikšanas funkciju deleģēšanu VRS. Funkciju deleģējums attiektos tikai uz atsevišķiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (LAPK) pantiem, kas saistīti ar sabiedriskās kārtības apdraudējumu un ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem un tiktu īstenots robežšķērsošanas vietās un pierobežā.
„Līdz šā gada 17. martam abu dienestu pārstāvju veidotajai darba grupai ir jāizstrādā attiecīgie normatīvo aktu grozījumi, kā arī jāatrisina citi jautājumi, kas saistīti ar funkciju deleģējumu, piemēram, Valsts robežsardzes personāla apmācība,” norāda L. Mūrniece.

Jau šobrīd LAPK 226.1.panta trešā daļa paredz, ka „Valsts robežsardzes amatpersonas ir tiesīgas sastādīt protokolu par administratīvo pārkāpumu, ja izdarīti administratīvie pārkāpumi, kurus, veicot savus dienesta pienākumus, konstatējuši robežsargi,” tādējādi tiek uzsākta administratīvā lietvedība, pēc kā VRS administratīvā pārkāpuma lietu nodod VP izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai. Saskaņā ar panākto vienošanos, VRS vairs nebūs lietas materiāli jānodod VP, bet tā pati varēs lietu izskatīt un uzlikt administratīvo sodu.

„Administratīvās lietvedības funkciju izpilde no Valsts robežsardzes puses, attiecībā uz konkrētajiem pārkāpumiem sabiedriskās kārtības un ceļu satiksmes jomā, dos iespēju izvairīties no divu iestāžu iesaistīšanos viena pārkāpuma novēršanā. Līdz ar to samazināsies nepieciešamo cilvēkresursu apjoms. Esmu pārliecināts, ka minētā pasākuma rezultātā varam sagaidīt kvalitatīvāku un efektīvāku šo jomu uzraudzību pierobežā,” uzsver VRS priekšnieks ģenerālis N. Garbars.

Kā norāda A. Velšs: „Paplašinot Valsts robežsardzes kompetenci ceļu satiksmes jomā un par pārkāpumiem, kas apdraud sabiedrisko kārtību, kas veikti pierobežā, tiktu efektīvāk nodrošināta Iekšlietu ministrijas iestāžu resursu izmantošana. Izmaiņas normatīvajos aktos ļautu Valsts policijai sadarbībā ar Valsts robežsardzi pierobežā nodrošināt savu uzdevumu izpildi ar mazākiem resursiem”.

Kā jau iepriekš tika ziņots, iekšlietu ministre Linda Mūrniece 2010. gada 7. decembrī uzdeva VP un VRS amatpersonām veikt situācijas, normatīvās bāzes izpēti un priekšlikumu izstrādi par atsevišķu VP funkciju un uzdevumu deleģēšanu VRS.

 

Informāciju sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
[email protected]

Dalies ar ziņu