Skip to main content

Vienojas par papildu pasākumiem finanšu disciplīnai ES fondu apguvē

Šodien, 30. augustā valdība koalīcijas darba grupā par ES fondu jautājumiem vienojās par finanšu disciplīnas mehānismu ministrijām, lai pilnībā izmantotu Latvijai piešķirto ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzekļu apjomu 2007.-2013. gada plānošanas periodā.

Plānots pastiprināt finanšu disciplīnu ES finansējuma un budžeta virssaistību projektu ieviešanā, nosakot, ka ievērojamu kavējumu gadījumā finansējums var tikt samazināts vai dota iespēja pārdalīt citām prioritātēm. Reizi ceturksnī ministrijām būs jāatskaitās Ministru kabinetā par progresu ES finansējuma efektīvā izlietojumā, un valdība lems par rīcību finanšu disciplīnas mehānisma ietvaros.

Valdība šī gada 8. maijā vienojās uzņemties virssaistības līdz 256 milj. latu apmērā, lai īstenotu papildu ES fondu projektus prioritārajās jomās. Ministru prezidents V. Dombrovskis uzsvēra, ka šo papildu pieejamo līdzekļu apguvei nepieciešams pastiprināt koordināciju starp ministrijām. Efektīva ES fondu apguve ir būtisks nosacījums, lai Latvija varētu pretendēt uz adekvātu ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējumu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā.

Koalīcijas darba grupa arī vienojās izveidot Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda pagaidu uzraudzības komiteju, lai uzsāktu sagatavošanās darbus 2014. – 2020. gada plānošanas periodam. Paredzēts, ka pagaidu uzraudzības komiteja darbosies kā partnerības platforma ministrijām un sociālo partneru pārstāvjiem. Komitejas uzdevums būs diskutēt un vienoties par partnerības principiem, nākamā plānošanas perioda prioritātēm un institucionālo modeli.

Ministru prezidents pauda nostāju, ka esošais ES fondu institucionālais modelis ir optimāls, un pēc veiktajiem pilnveidojumiem arī Eiropas Komisija ir atzinusi to par atbilstošu ES regulu prasībām, par ko liecina apturēto ES fondu maksājumu atjaunošana Latvijai. Līdz ar to būtiskas izmaiņas ES fondu pārraudzībā nākamajā periodā nav plānotas.

Koalīcijas partiju Sadarbības padomes darba grupa par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumiem ir Ministru prezidenta vadīts darba forums, kurā koalīcijas pārstāvji konceptuāli vienojas par būtiskiem ar ES fondu apguvi saistītiem jautājumiem.

Informāciju sagatavoja:
Zanda Šadre
Ministru kabineta preses sekretāre
Tālr.: 67082919, 29120742
[email protected]

 

Dalies ar ziņu