Skip to main content

VIENOTĪBA Latvijas simtgades plānā piedāvā ievērojami uzlabot veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību

Lai būtiski uzlabotu veselības aprūpes kvalitāti un tās pieejamību visiem Latvijas iedzīvotājiem, VIENOTĪBA piedāvā nozares finansēšanai papildus novirzīt 3% no sociālās apdrošināšanas iemaksām. Tā šodien, 10. oktobrī, apstiprinot partijas VIENOTĪBA izstrādāto Latvijas simtgades plānu, lēmusi partijas dome.

Ņemot vērā Finanšu ministrijas sniegtās prognozes, 2017.gadā veselības nozares finansēšanai papildus būtu novirzāmi 71,4 miljoni eiro, 2018. gadā – 113,1, miljons eiro, bet nākamajos gados šī summa varētu sasniegt 150,8 un 226,2 miljonus eiro attiecīgi 2019. un 2020.gadā.

VIENOTĪBAS piedāvātais variants paredz jaukta veselības aprūpes finansēšanas modeļa ieviešanu gan no valsts pamatbudžeta, gan sociālā budžeta. Papildus līdzekļus veselības nozarei VIENOTĪBA iecerējusi gūt, no 2017.gada par vienu procentpunktu samazinot sociālo iemaksu likmi un to pārdalot valsts veselības apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Tas trīs gadu laikā veselības jomai iezīmētu kopumā trīs procentpunktus no šobrīd noteiktās sociālo iemaksu likmes.

Tāpat VIENOTĪBA piedāvā no 2017.gada ieviest minimālo valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu, kas sasaistītu sociālo pakalpojumu saņemšanas apjomu ar nodokļu nomaksu. Tas motivētu iedzīvotājus piedalīties sociālās apdrošināšanas sistēmā, neatstājot negatīvu ietekmi uz sociālo budžetu. Vienlaikus pilnu apdrošināšanu no valsts budžeta paredzēts nodrošinot sociāli aizsargājamajām sabiedrības grupām, tostarp, pensionāriem, bērniem, grūtniecēm un citiem.

Šāda sistēma padarīs pieejamākas vizītes pie speciālistiem, nodrošinās iespēju veikt nepieciešamos izmeklējumus laikus, kā arī samazinās pacientu izdevumus par medikamentiem, uzsver VIENOTĪBA.

Lai papildus finansējuma piešķīrums veselības aprūpes sistēmā sasniegtu mērķi – kvalitatīvu pieejamu pakalpojumu nodrošinājumu iedzīvotājiem – nepieciešams pārskatīt arī veselības aprūpes pakalpojumu tarifus un samaksas nosacījumus pakalpojumu sniedzējiem atbilstoši to reālajām izmaksām, ieviešot kvalitātes kritērijus pakalpojumiem.

Plānojot un iepērkot valsts apmaksātus ambulatoros veselības pakalpojumus, jānodrošina pilnvērtīga valsts un pašvaldību veselības aprūpes iestāžu noslodze. Skaidri jānosaka valsts, pašvaldību, privāto pakalpojumu sniedzēju pienākumi, atbildība un loma veselības aprūpē. Tāpat jāizstrādā veselības aprūpes cilvēkresursu attīstības plāns, pārejas periodā reģionos noteiktu specialitāšu speciālistu trūkumu risinot ar plānotiem speciālistu komandējumiem no Rīgas lielajam klīnikām, kā arī jāveido integrēts sadarbības modelis starp reģionu slimnīcām un lielajām Rīgas klīnikām – Stradiņu slimnīcu un Austrumu slimnīcu.

Šodien Rīgā norisinās partijas VIENOTĪBA domes sēde, kurā plašākai sabiedrībai prezentēti partijas politiskie mērķi Latvijas simtgadei. Tie apkopoti četrās sadaļās – stiprai, drošai, pārtikušai un tiesiskai Latvijai, katrā no tām ietverot konkrētus uzdevumus un mērķus, kas sasniedzami līdz Latvijas simtgadei 2018. gadā.

Dalies ar ziņu