Skip to main content

VIENOTĪBA rosina nošķirt pašvaldību lēmējvaru no izpildvaras

Pašvaldību lēmējvaras un izpildvaras nodalīšana ļautu nostiprināt labas pārvaldības principus pašvaldību darbā un novērst iespējamus interešu konfliktus. Tā šodien, 14. septembrī, lēmusi partijas VIENOTĪBA dome.

VIENOTĪBAS dome pieņēmusi rezolūciju, kurā rosina noteikt, ka pašvaldības deputāts pēc deputāta mandāta iegūšanas nedrīkst ieņemt amatus pašvaldības domes administrācijā, tai skaitā pagasta vai pilsētas pārvaldē, šo ierobežojumu paredzot attiecināt jau uz 2013. gada jūnijā ievēlamajām pašvaldību domēm.

Tāpat VIENOTĪBAS domes pārstāvji vienojušies par nepieciešamību liegt pašvaldības domes priekšsēdētājam ieņemt arī izpilddirektora amatu tajās pašvaldībās, kuru iedzīvotāju skaits ir mazāks par 5000.

Savukārt attiecībā uz 2013. gada jūnijā ievēlamajām deviņām republikas pilsētu – Rīgas, Daugavpils, Liepājas, Jelgavas, Rēzeknes, Valmieras, Ventspils, Jēkabpils un Jūrmalas – domēm noteikt, ka pašvaldības deputāts pēc deputāta mandāta iegūšanas nedrīkst vienlaikus ieņemt amatus domes administrācijā, vadīt pašvaldības iestādes, būt pašvaldības kapitālsabiedrību un ostu valdēs un ostu pārvaldēs.

Šie ir uz novadu attīstību vērsti, pragmatiski, izsvērti un reālistiski priekšlikumi, norāda iniciatīvas autori. Īstenojot piedāvātās pašvaldību pārvaldības reformas, tiks nodrošināta ievērojami plašāka novada cilvēku iesaiste lēmumu pieņemšanā, kā arī tiks nodrošināta lēmumu caurskatāmība, nodalot lēmumu pieņemšanas un izpildes procesus. Tāpat lēmējvaras un izpildvaras nošķiršana paaugstinās pašvaldību deputātu kompetenci un neatkarību, ir pārliecināti VIENOTĪBAS domnieki.

Vienlaikus partija norāda, ka grozījumi likumā, kas paredz pašvaldību deputātu skaita samazināšanu, laika ziņā pieteikti pārāk tuvu pašvaldību vēlēšanām, lai atbilstu labai vēlēšanu likumu sagatavošanas praksei. Ņemot vērā līdzšinējo administratīvi teritoriālās reformas pieredzi, pašvaldību deputātu skaita mazināšana būtu skatāma kontekstā arī ar lēmumiem reformas nākamo soļu īstenošanā, uzskata VIENOTĪBA.

Attiecīgus grozījumus “Likumā par pašvaldībām” sagatavot un iesniegt parlamentā paredzējusi partijas Saeimas frakcija.

Papildus informācija:
Laila Timrota
partijas VIENOTĪBA
preses sekretāre
Tālr.: 29373547
[email protected]

Dalies ar ziņu