Skip to main content

VIENOTĪBA vienojas par sadarbību ar reģionālajām partijām

FOTO no vienošanās parakstīšanas

Partija VIENOTĪBA šodien, 12.aprīlī, parakstījusi vienošanos par sadarbību ar reģionālajām partijām – "Jēkabpils reģionālo partiju", kā arī partijām "Kuldīgas novadam", "Ogres novadam", "Tukuma pilsētai un novadam" un "Valmierai un Vidzemei”.

“Kopdarbība un spēku apvienošana liecina par Latvijas politiķu briedumu un atbildīgumu, kas šodien Latvijas sabiedrībai ir nepieciešams vairāk nekā jebkad agrāk,” VIENOTĪBAS domes sēdē, kurā tika parakstīta vienošanās, uzsvēra VIENOTĪBAS domagmatiski kopā ķerties pie lielajām”.

VIENOTĪBAS priekšsēdētāja, Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa, parakstot vienošanos par sadarbību ar reģionālajām partijām, uzsvēra, ka pēdējo mēnešu notikumi mūsu reģionā nav vienīgi ārējās drošības jautājumi. Tie vienlaikus liek mums visiem pārdomāt jautājumus par Latvijas iekšpolitisko efektivitāti un apzināties, ka šībrīža politiskajos apstākļos politisku fragmentāciju vairs nevaram atļauties. “Mums jāizmanto visas iespējas veidot plašu politisku platformu mūsu valsts nākotnes vārdā,” norādīja Āboltiņa

“Mums nepieciešams stiprināt darbu ar reģioniem, ar iedzīvotājiem tajos Latvijas novados, kas mūsu zemi padara par unikālu un dārgu mums visiem. Latvijas drošai nākotnei ir svarīgs ikkatrs cilvēks neatkarīgi no viņa dzīvesvietas,” uzsvēra Āboltiņa.

“Kopdarbība un spēku apvienošana liecina par Latvijas politiķu briedumu un atbildīgumu, kas šodien Latvijas sabiedrībai ir nepieciešams vairāk nekā jebkad agrāk,” uzsvēra VIENOTĪBAS domes priekšsēdētāja Sandra Kalniete, atgādinot, ka “mēs viens otram esam vajadzīgi, jo viens otru papildinām un stiprinām” un aicinot visus klātesošos “likt pie malas mazās lietas un pragmatiski kopā ķerties pie lielajām”.

VIENOTĪBAS un reģionālo partiju sadarbības mērķis ir nodrošināt Latvijas ilgtspējīgu un līdzsvarotu izaugsmi, Latvijas novadu un pilsētu attīstību, kā arī iespējami plašāku sabiedrības līdzdalību politikas veidošanā.

Parakstot vienošanos, partijas kļūst par stratēģiskiem partneriem, paredzot sadarbību 12.Saeimas vēlēšanu periodā un visā tās pilnvaru laikā un saskaņotu rīcību arī 8.Eiropas parlamenta vēlēšanās un visā tā sasaukuma periodā.

Partiju kopīgs mērķis ir stabilas labēji centriskas valdības koalīcijas izveide pēc 12.Saeimas vēlēšanām, kas balstīta uz ekonomiskās izaugsmes, stingras fiskālās atbildības, ilgtspējas, sociālās solidaritātes, līdzsvarotas reģionālās attīstības principiem, teikts šodien parakstītajā sadarbības līgumā.

Vienošanās arī paredz viedokļu saskaņošanai un labāko rīcībpolitikas risinājumu izstrādāšanai izveidot Reģionālās attīstības padomi, kuras kompetencē būs kopīgas nostājas formulēšana reģionālās attīstības jautājumos. Padomē pēc savstarpējas vienošanās var tikt pieaicināti citu reģionālo partiju pārstāvji.

Vienošanos par sadarību parakstīja VIENOTĪBAS priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa, "Jēkabpils reģionālās partijas" valdes priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs, partijas "Kuldīgas novadam" valdes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, partijas "Ogres novadam" valdes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs, partijas "Tukuma pilsētai un novadam" valdes priekšsēdētājs Juris Šulcs, kā arī partijas "Valmierai un Vidzemei" valdes priekšsēdētājs Jānis Baiks.

Šodien norisinās partijas VIENOTĪBA domes sēde, kas veltīta valsts vienmērīgas izaugsmes un reģionālās politikas jautājumiem.

 

Dalies ar ziņu