Skip to main content

Vienotības deputāti rosina vērtēt izglītības iestāžu vadītāju darbu

Arvien biežāk atklātībā nonāk ziņas par Rīgas izglītības iestāžu vadītāju prettiesiskām darbībām – skolās ierīkotiem masāžas saloniem; smalki izperinātām shēmām, lai apietu rindas pirmsskolās; nelikumīgām finanšu darbībām; vadītājiem, kuri joprojām nav spējuši iemācīties latviešu valodu.

Partijas „Vienotība” Rīgas domes deputāti aicina izveidot darba grupu, lai izstrādātu kritērijus izglītības iestāžu vadītāju atestācijai, kā arī izvērtēt iespēju, slēdzot turpmāk darba līgumus ar jaunajiem izglītības iestāžu vadītājiem, paredzēt darba tiesiskās attiecības regulēt ar terminētiem darba līgumiem.

Galvenais mērķis ir panākt aktīvāku un kvalitatīvāku izglītības iestāžu attīstību, kā arī veicinātu augsta līmeņa profesionālu vadītāju iesaistīšanu, esošo darbinieku karjeras izaugsmi, kā arī nodrošinātu konkurētspējas celšanu.

Partijas „Vienotība” Rīgas domes deputāti aicināja izstrādāt detalizētu Rīgas viedokli par izglītības iestāžu vadītāju atestācijas kritērijiem un darba līguma termiņiem, kuru prezentēt Izglītības un zinātnes ministrijā.

Šodien, Izglītības, kultūras un sporta komitejas deputāti noraidīja „Vienotības” deputātu ierosinājumu par tūlītēju darba grupas izveidošanu.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Graudiņa – Šutko
partijas „Vienotība” Rīgas domes deputātu frakcijas referente
Tālr.: 26189652, 67105864
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu