Skip to main content

VIENOTĪBAS Rīgas nodaļa pieņem rezolūciju par labu Rīgas pārvaldību

Sestdien, 3. decembrī, partijas VIENOTĪBA Rīgas nodaļas biedri kopsapulcē pieņēma rezolūciju „Par labu Rīgas pārvaldību”, izvirzot mērķus pilsētas attīstībai.

Rīga ir nozīmīgs mūsu valsts ekonomikas dzinējspēks, un tai ir stratēģiska nozīme kā vietai, kur koncentrēti valsts ekonomiskie un intelektuālie resursi. Mūsu galvaspilsēta ir Latvijas visatpazīstamākais zīmols starptautiskajā vidē, kas jākopj un jāattīsta ar īpašu atbildību, jo tāpat kā Rīgas panākumi sekmē visas valsts attīstību, arī ikviena problēma, kas nav atrisināta Rīgā, atspoguļojas citos Latvijas reģionos, rezolūcijā norāda VIENOTĪBA.

Rīgas attīstība jāveido visas valsts kontekstā, taču līdzšinējā netālredzīgā un neefektīvā pārvaldībā Rīgas potenciāls nav pienācīgi izmantots rīdzinieku interesēs, ar dārgu populismu apdraudot Rīgas turpmāku attīstību, pauž rezolūcijas autori.

VIENOTĪBAS Rīgas nodaļas biedri rezolūcijā vienojās īstenot virkni uzdevumu pilsētas un rīdzienieku interesēs. Aicinot veicināt valstiskas pašapziņas un latviskuma stiprināšanu Rīgā, nodrošināt efektīvu Rīgas pilsētas pašvaldības līdzekļu izlietojumu, veicināt pašvaldības ilgtspējīgu attīstību un īstermiņa stratēģiju plānošanu, uzlabot uzņēmējdarbības vidi pilsētā, lai veicinātu jaunu darbavietu radīšanu, vairotu iedzīvotāju dzīves līmeni un mazinātu sociālo spriedzi, kā arī izskaust korupciju pašvaldībā un novērst nākotnē iespējamos korupcijas riskus, Rīgas nodaļas biedri vienojās par nepieciešamību veicināt starpkultūru dialogu un sekmēt demokrātisku sabiedrības līdzdalību, kā arī uzlabot pašvaldības darbu, padarot to caurskatāmāku, nodalot izpildvaru no lēmējvaras un optimizējot domes deputātu skaitu.

Tāpat VIENOTĪBAS biedri rezolūcijā pauda aicinājumu izstrādāt un nodrošināt sabiedrībai saprotamus kritērijus izpildvaras struktūru darba efektivitātes novērtēšanai, nodrošināt līdzvērtīgas ekonomiskās, sociālās un kultūras attīstības iespējas visiem rīdziniekiem, kā arī veicināt veselīgu dzīvesveidu, fiziskās aktivitātes un sportu.

2013. gadā gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās Rīgas atslēgām jānonāk profesionālu, atbildīgu, nacionālas un demokrātiskas Latvijas pamatvērtībām uzticīgu politisko spēku rokās, veidojot Rīgu par demokrātisku un visām sabiedrības grupām līdzvērtīgu ekonomiskās, sociālās un kultūras attīstības iespēju pilsētu. Lai Rīga kļūtu par mājām par savu pilsētu lepniem iedzīvotājiem un pārtikušām ģimenēm. Lai mūs, rīdziniekus, neraugoties uz to, ka esam dažādi, vieno kopīga izpratne par mūsu Latviju, rezolūcijā norāda VIENOTĪBA.

Informāciju sagatavoja:
Laila Timrota
partijas VIENOTĪBA
preses sekretāre
Tālr.: 29373547
[email protected]

 

Dalies ar ziņu