Skip to main content

Vilks ar VID vadību ir pārrunājis iestādes turpmākās darbības prioritātes

Piektdien, 26. novembrī, finanšu ministrs Andris Vilks, tiekoties ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektori Neliju Jezdakovu, apsprieda aktuālos jautājumus par VID reorganizācijas procesu, nodokļu iekasēšanas uzlabošanu, kā arī plānotos pasākumus ēnu ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences veicināšanai.

„Laika periodā, kad mūsu valstī sāk iezīmēties pārejas periods no ekonomikas lejupslīdes uz tās pakāpenisku atveseļošanos, nodokļu iekasēšanas uzlabošana ir sevišķi svarīga. Dienestam prioritāri jāveic pārdomāti un ilgtermiņa pasākumi, lai uzlabotu nodokļu maksāšanas disciplīnu, vienlaikus jānodrošina pilnvērtīgākas konsultācijas un komunikācija ar nodokļu maksātājiem,” norādīja A. Vilks.

N. Jezdakova informēja ministru par sagatavoto VID nodokļu saistību izpildes stratēģiju 2010. – 2013. gadam, kas sekmēs dienesta ilgtermiņa stratēģisko mērķu sasniegšanu, nodrošinot, lai ikviens brīvprātīgi pildītu savas nodokļu un muitas saistības, kā arī sabiedrības interešu aizsardzību un labvēlīgu vidi godīgai komercdarbība.

„Vienkāršojot administratīvo slogu, nodokļu maksātājiem, deklarējot 2011. gada ienākumus, VID būs jāiesniedz tikai tā informācija, kura nav pieejama valsts informācijas sistēmā,” informēja N. Jezdakova.

Tiekoties ar N. Jezdakovu, ministrs uzdeva pabeigt VID darbības stratēģijas 2011. – 2015. gadam izstrādi, kurā nosākami dienesta attīstības virzieni, lai uzlabotu VID kontroles kapacitāti un dienesta sniegtos pakalpojumus nodokļu maksātājiem, nodrošinātu optimālu VID struktūru un resursu sadalījumu, kā arī uzlabotu gan iekšējo, gan ārējo dienesta sadarbību ar citām institūcijām un uzņēmēju nozaru asociācijām.

Turpmāk šādas tikšanās notiks regulāri, lai varētu operatīvi nodrošināt primāri nepieciešamo normatīvo aktu grozījumus, uzlabojumus, kā arī jaunievedumus, efektivizējot nodokļu iekasēšanu un administrēšanu, kā arī kontroli.
 

Informācijas sagatavotājs:
Aleksis Jarockis
Finanšu ministra preses sekretārs
Tālr. 67083994
[email protected]

Dalies ar ziņu