Skip to main content

Vilks atklās Norvēģijas finanšu instrumenta izvērtējuma konferenci

Trešdien, 25. maijā notiks Finanšu ministrijas sadarbībā ar Norvēģijas vēstniecību Rīgā organizēta Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumenta noslēguma konference, kurā izvērtēs finanšu instrumentu ieviešanas gaitu 2004.- 2009. gada periodā.

Konferenci atklās finanšu ministrs Andris Vilks, tajā plānots atskatīties un diskutēt par 2004.-2009. gada periodā paveikto, atbalstīto projektu rezultātiem gan no donorvalstu, gan Latvijas skatu punkta, kā arī apspriest divpusējās sadarbības rezultātus un jauno 2009. – 2014. gada finanšu periodu.

Iepriekšējā (2004. – 2009. gada) periodā Latvijā šo finanšu instrumentu ietvaros var jau secināt, ka veiksmīgi īstenoti individuāli projekti vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības, Eiropas kultūras mantojuma saglabāšanas, veselības, tieslietu un Šengenas, reģionālās politikas, Cilvēkresursu attīstības un izglītības jomā, kā arī projekti bērniem ar īpašām vajadzībām. Tāpat ir ieviestas trīs programmas, kas vērstas uz vides politikas integrāciju Latvijā, valsts un privātās partnerības attīstības veicināšanu un pārrobežu sadarbību, kā arī sešas grantu shēmas (stipendiju grantu shēma, akadēmiskie pētījumi, nevalstiskā sektora atbalsta finanšu instruments “NVO fonds” u.c.).

Kopējais Latvijai pieejamais finansējums 2004.–2009. gada periodā bija 35,5 miljoni latu jeb 50,5 miljoni eiro, tai skaitā no EEZ 13,1 miljons latu, no Norvēģijas – 22,4 miljoni latu. Tā kā šī perioda finansējuma apguve noslēdzās 2011. gada aprīļa beigās, Norvēģijas un EEZ finansējuma Latvijai 2009. –2014. gada periodā apguves uzsākšana ir loģisks turpinājums sadarbībai ar donoriem un vēl viens stimuls Latvijas ekonomikas izaugsmei un sociālās vides uzlabošanai.

Konferencē aicināti piedalīties arī plašsaziņu līdzekļu pārstāvji.
Konference notiks viesnīcā „Radisson Blu Daugava” (Kuģu 24), zālē „Lielupe”.

Konferences darba kārtība (*pdf)


Informāciju sagatavoja:
LR Finanšu ministrija

 

Dalies ar ziņu