Skip to main content

Vilks: budžeta konsolidācijas atslēgvārds ir reformas

Piektdien, 19. novembrī, Ministru kabinets turpinās darbu pie 2011. gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas. Plānots, ka šodien ministri izskatīs konsolidācijas pasākumus, kā arī paredzēts panākt konceptuālo vienošanos, lai rīt valdība varētu piedāvāt izskatīts konsolidācijas pasākumus sociālajiem parteriem Nacionālajā trīspusējās sadarbības padomes sēdē.

„Valdība nedrīkst pieļaut mehānisko izdevumu samazināšanu visās nozarēs. Finanšu ministrijas konsolidācijas priekšlikumi balstās uz panāktiem valsts funkciju audita secinājumiem, kā arī tiek ņemts vērā iepriekšējo gadu jau veiktais izdevumu samazinājums katrā nozarē. Valdībai ir jāturpina darbs pie strukturālo reformu īstenošanas, lai nodrošinātu tautsaimniecības ilgtspēju. Tādējādi nākamā gada budžeta konsolidācijas atslēgvārds ir reformas,” uzsver finanšu ministrs Andris Vilks.

Izdevumu samazināšana balstīta uz detalizētu funkciju izvērtējumu, tātad nav lineārs samazinājums, bet gan vērsts uz tām jomām, kurās ir iespējas veikt atsevišķu pasākumu finansēšanu samazinātā apmērā, kā arī paredzot subsīdiju un dotāciju daļēju samazinājumu.

Valdība ir panākusi vienprātību, ka 2011. gada valsts budžets ir jāpieņem līdz šā gada beigām. Gadījumā, ja nākamā gada budžets netiks pieņemts vēl šogad, tad nākamajā gadā katru mēnesi konsolidācijas apjoms pieaugs vismaz par 30 miljoniem latu līdz budžeta pieņemšanai.

Saskaņā ar 2011. gada makroekonomiskās attīstības prognozēm plānots, ka nākamā gada valsts budžeta ieņēmumi būs ap 4 miljardiem latu, savukārt izdevumi ap 4,8 miljardiem latu. Tādejādi plānotais budžeta deficīts ir aizvien pārmērīgs un veido 800 miljonus latu.

Šā brīža ekonomiskās un fiskālās situācijas novērtējums un prognozes liek secināt, ka valdības nospraustais mērķis sasniegt budžeta deficīta līmeni zem 3 % no IKP 2012. gadā prasa divos gados veikt kopbudžeta konsolidāciju par 590 miljoniem latu.

 

Informāciju sagatavoja:
Aleksis Jarockis
Finanšu ministra preses sekretārs
Tālr. 67083994
[email protected]

Dalies ar ziņu