Skip to main content

Vilks piedalās ECOFIN sanāksmē Briselē

Otrdien, 5. martā, finanšu ministrs Andris Vilks un ministrijas pārstāvji pārstāv Latvijas intereses un piedalās Eiropas Savienības (ES) Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) sanāksmē Briselē.

Sanāksmē plānots atjaunot vispārējo pieeju par atjaunotajiem kapitāla prasību nosacījumiem (CRD4), apstiprināt Padomes secinājumus un politiskās vadlīnijas attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa krāpniecības aspektiem, kā arī vienoties par ekonomikas pārvaldības „div-paku”, apmainīties viedokļiem un apstiprināt Padomes secinājumus par Eiropas semestri – publisko izdevumu kvalitāti. Sanāksmē arī paredzēts apmainīties viedokļiem par ciešāku Ekonomikas un monetāro savienību un uzklausīt informāciju par šā gada februāra vidū notikušo G20 sanāksmi.

Sanāksmes laikā tiks diskutēts arī par Ekonomikas un monetārās savienības (EMS) pilnveidi. Latvija kopumā atbalsta centienus stabilizēt pašreizējo situāciju eirozonā un ES ekonomikas un fiskālās solidaritātes stiprināšanu. Spēcīga ES ir Latvijas interesēs, tāpēc Latvija vēlas būt ciešākas integrācijas valstu kodolā un primāri saglabāt ES kā nacionālu valstu savienību. Latvijai ir svarīgi, lai EMS pilnveide notiktu ES esošajā juridiskajā un institucionālajā ietvarā un būtu atvērta arī tām dalībvalstīm, kas vēl nav pievienojušās eirozonai.

ECOFIN sanāksmē Īrijas prezidentūra informēs arī par panākto vienošanos ar Eiropas Parlamentu un EK, aicinot EK iezīmēt turpmāko jautājuma attīstības plānu. Latvija kopumā atbalsta tā dēvēto „otro ekonomikas pārvaldības paketi”, uzskatot, ka tā labi papildinās jauno ES regulējumu attiecībā uz dalībvalstu ekonomikas un fiskālo politiku koordināciju un uzraudzību. Latvijai ir svarīga ekonomiskās izaugsmes un fiskālās disciplīnas veicināšana.

ECOFIN sanāksmes laikā arī plānots apspriest un apstiprināt vadlīnijas turpmākajam darbam pie diviem priekšlikumiem pret krāpniecību pievienotās vērtības nodokļa (PVN) jomā – izveidot tā dēvēto „ātrās reaģēšanas mehānismu” un paplašināt PVN apgrieztās maksāšanas darbības jomu. Priekšlikums paredz ieviest procedūru, kas konkrētās situācijās nodrošinātu dalībvalstīm juridisku pamatu veikt tūlītējus pasākumus pēkšņas un masveida krāpniecības gadījumos.

Sanāksmē paredzēts arī pārrunāt EK sagatavoto ziņojumu par publisko izdevumu kvalitāti ES. Balstoties uz sagatavoto ziņojumu, tiek secināts, ka ir nepieciešams palielināt publisko izdevumu produktivitāti un efektivitāti, atbalstot izaugsmei labvēlīgas konsolidācijas stratēģijas, vienlaikus aizsargājot nepieciešamo sociālās drošības tīklu. Lai stiprinātu fokusu uz publisko izdevumu kvalitāti, tiek uzsvērta dialoga loma starp dalībvalstīm, izvērtējot labās prakses pieredzi. Dalībvalstis tiek aicinātas pievērst uzmanību diviem elementiem – veselības aprūpes efektivitāte un saiknes stiprināšana starp publiskajiem izdevumiem un rezultātiem. Latvija kopumā atbalsta ECOFIN Padomes secinājumus, jo ir atbalstāma iniciatīva padziļināti izzināt budžetu procesus un izdevumu pārskatus, attiecīgās attīstības tendences, uzlabojot publisko izdevumu kvalitāti ES.

ECOFIN sanāksmē piedalās visu ES dalībvalstu finanšu ministri, un šajā sanāksmē tiek pieņemti nozīmīgākie ES lēmumi ekonomikas un finanšu jomā. ECOFIN sanāksmes notiek reizi mēnesī, un tā ir iespēja ES dalībvalstīm izteikt savu pozīciju par plānotajām ES politikām ekonomikas un finanšu jomā.

Informāciju sagatavoja:
Elīna Neimane
Komunikācijas nodaļas vecākā referente
Tālr.: 67095405
[email protected]

Dalies ar ziņu