Skip to main content

Vilks uzdod izvērtēt līgumus par VID telpu nomu

Ņemot vērā, ka patlaban valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” rīcībā ir pieejamas brīvas telpas, kas varētu tikt izmantotas valsts institūciju vajadzībām, piektdien, 14. janvārī, finanšu ministrs Andris Vilks uzdeva Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektorei Nelijai Jezdakovai izvērtēt to nomas līgumu laušanas iespējas, ko VID ir slēdzis ar privātpersonām.

„Valsts iestādēm turpmāk primāri būtu jāizmanto valsts rīcībā pieejamie nekustamie īpašumi savām vajadzībām, kā arī jāpārskata līgumu nosacījumi par telpu nomām ar privātajiem uzņēmējiem, samazinot nomas maksas. Nekustamo īpašumu izmantošanas politika ir jāīsteno valsts interesēs,” uzsver finanšu ministrs Andris Vilks.

Ministrs uzdeva N. Jezdakovai līdz šā gada 21. janvārim iesniegt apkopotu informāciju par visām VID nomātajām telpām ēkās, kas nav valsts īpašumā, norādot šādu informāciju: nomas maksas apmēru par kvadrātmetru, visus papildu maksājumus, kas saistīti ar telpu lietošanu, līgumpartnerus, līguma darbības termiņu, kā arī objekta kopējo platību un adresi.

N. Jezdakovai ir arī uzdots sagatavot izvērtējumu par līgumu pirmstermiņa izbeigšanas iespējām un lietderību par konkrētiem objektiem: telpas VID Muitas pārvaldes vajadzībām, kā arī VID nomātās telpas Rīgā, Jeruzalemes ielā 1.

Finanšu ministrijas valsts sekretāram Mārtiņam Bičevskim ir uzdots nodrošināt VID uzdevuma izpildes kontroli.

Informāciju sagatavoja:
Aleksis Jarockis
Finanšu ministra preses sekretārs
Tālr. 67083994
[email protected]

Dalies ar ziņu