Skip to main content

Viņķele Luksemburgā diskutēs par aktuālo nodarbinātībā un sociālajā politikā

Labklājības ministre Ilze Viņķele un Labklājības ministrijas (LM) speciālisti otrdien, 15.oktobrī, Luksemburgā piedalīsies Eiropas Savienības (ES) Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes sanāksmē, kurā debatēs par nodarbinātības un sociālās politikas aktualitātēm.

Sanāksmē paredzēts vienoties par priekšlikumiem tā saucamajai „darbinieku norīkošanas” direktīvai. Tā paredz nosacījumus darba devējiem, kuri starptautisko pakalpojumu sniegšanas ietvaros savus darbiniekus nosūta strādāt uz citu valsti, kā arī nosaka darbinieku tiesības un pienākumus. Labklājības ministre uzsver, ka minētā direktīva ir nozīmīgs instruments, lai nodrošinātu ar darbinieku nosūtīšanu saistīto problēmu efektīvu risināšanu. Tādejādi būs iespējams stiprināt iekšējo tirgu un nodrošināt vienādus nosacījumus pakalpojumu sniegšanai. Latvija iestājas par pakalpojumu sniegšanas brīvību un vienlīdzīgu attieksmi pret pakalpojumu sniedzējiem no citām dalībvalstīm.

Papildus sanāksmes laikā Lietuvas prezidentūras pārstāvji informēs klātesošos par ES līmeņa iniciatīvām, lai samazinātu jauniešu bezdarba līmeni. I.Viņķele paudīs atbalstu jauniešu nodarbinātības veicināšanai veltītajiem pasākumiem gan ES, gan dalībvalstu līmenī, uzlabojot situāciju darba tirgū un risina jauniešu bezdarba problēmas, cēloņus un sekas. Latvija aktīvi darbojas jauniešu bezdarba samazināšanas jomā un šobrīd strādā pie Jauniešu garantijas ieviešanas plāna.

Tāpat Eiropas Komisija (EK) ziņos par Ekonomikas un monetārās savienības sociālo dimensiju. Krīzes laikā gūtā pieredze ir apliecinājusi, ka sociālajiem un darba tirgus jautājumiem līdztekus ekonomikas un finanšu jautājumiem ir jāpievērš pastiprināta uzmanība. Turklāt visas šīs politikas jomas pieprasa efektīvus un atbilstošus risinājumus gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. Labklājības ministre atbalsta EK viedokli par nepieciešamību stiprināt sociālo dialogu, kas būtu jāattīsta ciešā sadarbībā gan ar Eiropas, gan nacionālā līmeņa sociālajiem partneriem. Proti, ir jāpilnveido sociālo partneru efektīva līdzdalība politikas veidošanā un kopīgā atbildība par lēmumiem. Turklāt, iespējams, šeit varētu izskatīt arī veidus, kā labāk koordinēt un efektivizēt sadarbību visos līmeņos.

Tāpat Ministru padomi iepazīstinās ar 2013.gada Eiropas semestra nodarbinātības un sociālās politikas izvērtējumu.

Sanāksmes izskaņā plānots pieņemt padomes secinājumus par Revīzijas palātas īpašo ziņojumu „Vai Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonds EGPF) ir sniedzis ES ieguldījumu atlaisto darbinieku atgriešanai darba tirgū?”. Secinājumos uzsvērts, ka EGPF līdzās Eiropas Sociālajam fondam ir bijis papildu atbalsts tiem darbiniekiem, kurus visvairāk ietekmējusi globalizācija un ekonomiskās un finanšu krīzes izraisītās negatīvās sekas. Tostarp šobrīd notiek diskusijas par EGPF 2014.-2020.gadā. Labklājības ministre sanāksmes laikā paudīs atbalstu secinājumu pieņemšanai, uzskatot, ka EGPF darbībā ir iespējami uzlabojumi un būtu jāņem vērā Revīzijas palātas ieteikumi.

Informāciju sagatavoja:
Liene Užule
Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67021666, 26519920
[email protected]

Dalies ar ziņu