Skip to main content

VJO vēršas pie Rektoru padomes ar aicinājumu vērst uzmanību uzņemšanas kritērijiem studiju programmās

Vienotības Jaunatnes organizācijas (VJO) vērsusies pie Rektoru padomes ar aicinājumu vērst uzmanību uzņemšanas kritērijiem studiju programmās un to objektivitātei.

VJO uzskata, ka uzņemšanas kritēriju pilnveide var palīdzēt risināt divas būtiskas jaunatnes problēmas – nodarbinātību un izglītības līmeni. Latvijā jaunatnes bezdarbs vēl joprojām ir augsts (22%), kā arī jauniešu proporcija, kas pēc vidusskolas absolvēšanas neiegūst augstāko izglītību, ir pārāk liela. Objektīvāki uzņemšanas kritēriji, mūsuprāt, var palīdzēt mazināt studējošo “atbirumu”, palīdzot studētgribētājiem izvēlēties studiju programmas, kas ir to prasmēm un vēlmēm piemērotākās, kā arī akcentētu neformālās izglītības lomu, kas, veidojot profesionālo karjeru, šobrīd nav pienācīgi novērtēta, taču sniedz jaunietim noderīgas prasmes.

Lielākajā daļā studiju programmu Latvijā uzņemšanas kritērijus veido divu vidusskolas centralizēto eksāmenu vērtējumi.

Apkopojot augstskolu viedokļus, secinājām, ka lielākā daļa augstskolu un koledžu vadības uzskata, ka centralizētie eksāmeni un vidusskolas atzīmes nav pietiekami objektīvi, lai būtu vienīgais uzņemšanas un studētgribētāju ranžēšanas kritērijs. Bieži vien starp studenta sekmēm vidusskolā un augstskolā nav tiešas korelācijas. Vairākās augstākās izglītības iestādēs jau pastāv papildu uzņemšanas kritēriji, un tās apstiprināja, ka tie palīdz objektīvāk izvērtēt studētgribētāju potenciālu, tādējādi mazinot studentu „atbirumu”.

Saskaņā ar Augstskolu likuma 4. panta 3. punktu augstskolām ir tiesības patstāvīgi noteikt studējošo uzņemšanas papildu noteikumus, tādēļ VJO aicina Rektoru padomi formulēt kopīgu nostāju uzņemšanas kritēriju jautājumā un aicināt augstākās izglītības iestādes Latvijā pārskatīt uzņemšanas kritērijus studiju programmās, tos vairāk pielāgojot konkrētās jomas specifikai, un centralizēto eksāmenu rezultātu salīdzinājumu papildināt ar interaktīvām studētgribētāju izvērtēšanas metodēm, iekļaujot gan interviju, gan motivācijas vēstuli un CV, gan nepieciešamības gadījumā arī iestājpārbaudījumus (variējot prasības atbilstoši programmas specifikai), īpaši pievēršot uzmanību neformālās izglītības novērtējumam, jo daudzas profesionālajā karjerā noderīgas prasmes vidusskolu programmās nav iespējams apgūt.

Pilns vēstules teksts pieejams šeit.

Informāciju sagatavoja:
Dace Šļare
VJO koordinatore
Tālr.: 29628609
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu