Skip to main content

Ziņojums par balsošanas motīviem

2011. gada 22. decembrī, Rīgā

 

Ziņojums par balsošanas motīviem
par likumprojekta
„Grozījumiem Latvijas Republikas Satversmē” likumā „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” noteiktajā kārtībā nodošanu komisijām

Latviešu valoda kā vienīgā valsts valoda ir Latvijas neatkarīgās valsts pamats. Latvija ir nacionāla valsts. Satversme nosaka valsts būtības pamatprincipus, un tie ir – Latvija ir neatkarīga un demokrātiska, teritorija ir nedalāma un vara pieder tautai, latviešu ir vienīgā valsts valoda.

Grozījumu priekšlikums iesniegts par normu, kura izteic, kas tieši ir Latvijas Republika. Līdztekus pārējiem Satversmes pamatprincipiem latviešu valoda kā vienīgā valsts valoda izsaka mūsu valsts esības jēgu. Ja latviešu valoda vairs nebūtu vienīgā valsts valoda, tā kļūtu pavisam cita valsts, kuras pamatā būtu citi principi un priekšnoteikumi. Atbalstīt šādus grozījumus nozīmē piekrist būtiski jaunas un atšķirīgas valsts veidošanai.

Pēc šodienas lēmuma nobalsošana par grozījumiem Satversmē var notikt. Tādēļ ikvienam, kas vēl spriež, vai nepieciešams tajā piedalīties, jāizlasa iesniegtie grozījumi un jāsaprot, ko šīs izmaiņas varētu nozīmēt ikviena pilsoņa dzīvē.

Izmaiņas nozīmētu, ka ikvienam pilsonim, kurš grib būt līdzdalīgs savas Latvijas valsts pārvaldē, ir obligāti jāprot krievu valoda. Jo grozījumi paredz, ka gan valsts, gan pašvaldību darbs notiktu gan latviski, gan krieviski. Tas radikāli maina kopš neatkarības atgūšanas Latvijas sabiedrībā iesakņojušos tradīciju, ka jebkuras svešvalodu zināšanas, tajā skaitā jebkuras mazākumtautības valodas zināšanas izglītotam pilsonim ir vēlamas, bet ne obligātas.

Parakstu vākšanas mērķis ir politiski motivēts – izmantot nobalsošanu, lai provocētu Latvijas sabiedrību, veicinot publisku aicinājumu nolūkā graut esošo etnisko saticību un mierpilno nacionālo līdzāspastāvēšanu. Taču mums ir jābruņojas ar pacietību un sapratni, ka Eiropā 20.gadsimtā neviena valsts neguva tik masveidīgu un uzspiestu etniskā sastāva maiņu kā Latvija un Igaunija to piecdesmit gadu okupācijas laikā. Tāpēc ir vajadzīgs tautas spēks, izturība un cieša apņemšanās novest iesākto lietu līdz galam, lai veidotos kopīga, nacionāla Latvijas iedzīvotāju identitāte, kuras pamats ir paredzēts mūsu Satversmē. Mums ir jāturpina stiprināt latviešu valodu, lai tā būtu pamats saliedētai sabiedrībai. Ja šāda pamata nav, sabiedrība ir sašķelta.

Pasaulē nav citas valsts, kur iespējama latviešu valodas izaugsme. Ja atteiksimies no iedzīvotāju vairākuma valodas kā vienīgās valsts valodas un Latvijas Republikas jēgas, latviešu nācija kā iznīcībai lemta būs jāraksta tautu “sarkanās grāmatas” bezcerīgajā nodaļā. Ikvienam Latvijā tas ir saprotams. Mazākumtautību atšķirīgo identitāšu saglabāšana nav pretrunā ar šo kopīgo pamatu.

Grozot Satversmi valodas jautājumā, mēs grozītu Latvijas vēsturi.

Ikviens tautas priekšstāvis dod solījumu, kura tiesiskais saturs ir ar aktīvu rīcību stiprināt latviešu valodu, būt lojālam Satversmes pamatprincipiem, neveicot darbības to grozīšanai. VIENOTĪBAS Saeimas deputāti nosoda mēģinājumus apšaubīt Latvijas valstiskuma pamatus, paust nelojalitāti konstitūcijas pamatprincipiem un sašķelt Latvijas tautu. Tādēļ VIENOTĪBA balsoja PRET grozījumiem.

VIENOTĪBAS frakcija aicina visu tautību Latvijas pilsoņus balsot PRET. Pret krievu valodu kā otru valsts valodu, ikvienam piedaloties tautas nobalsošanā.

Dievs, svētī Latviju!

Dalies ar ziņu