Skip to main content

23. augusts – Eiropas staļinisma un nacisma upuru piemiņas diena

Rīga, 23. augusts. Šodien kā Latvijā, tā arī Eiropā – Eiropas staļinisma un nacisma upuru atceres diena.

Kopš 2008. gada, kad EP deputātei Inesei Vaiderei kopā ar četriem citu valstu kolēģiem izdevās gūt pārliecinošu Eiropas Parlamenta vairākuma atbalstu rezolūcijai „Par 23. augusta pasludināšanu par Eiropas staļinisma un nacisma upuru atceres dienu”, 23. augusts ir piemiņas diena, ko atzīmē visā Eiropas Savienībā. Latvijā šī piemiņas diena tiek atzīmēta kopš 2009. gada.

Pirms 73 gadiem noslēgtais Molotova-Rībentropa pakts pārdalīja nacistiskās Vācijas un PSRS ietekmes zonas Eiropā, nosakot turpmāko Baltijas valstu likteni un mainot vairāku valstu un tautu attīstības gaitu. Pateicoties darbam, ko Eiropas Parlamentā veikuši deputāti no Baltijas valstīm, Otrā pasaules kara cēloņi un tā sekas Eiropa tiek izprasti skaidrāk.

„Šī diena nav tikai kārtējā sēru lente pie karoga, tā ir zīme tam, ka Eiropa oficiāli nosoda abus noziedzīgos totalitāros režīmus un upurus, kas cietuši to rezultātā. Mēs esam veicinājuši izpratni par mūsu valstu likteni un to, ar kādu mantojumu esam ienākuši Eiropas valstu saimē,” saka Eiropas Parlamenta deputāte I. Vaidere. „Katrs mēs atsevišķi un visi kopā mēs turpinām iesākto, skaidrojot pagātnes notikumus un tādējādi veidojot mūsu kopējo nākotni, kas balstīta uz vienotu nostāju, taisnīgiem nosacījumiem, vienlīdzības principiem un stabilitāti. Esmu pārliecināta, ka, kopīgā piemiņas dienā atceroties totalitāro režīmu nodarīto postu, šādi notikumi vairs nevar atkārtoties.”

Vēstures notikumu izzināšana un sapratnes veicināšana Eiropas mērogā ir Ineses Vaideres viens no svarīgākajiem darba uzdevumiem. Šogad Eiropas Parlamentā pēc deputātes iniciatīvas tika noorganizēta starptautiska konference, kurā tika runāts par Austrumeiropas valstu okupāciju pēc Otrā pasaules kara beigām un izvērtētas Padomju Savienības armijas izvietošanas radītās sekas šajā reģionā, savukārt 2011. gadā Rīgā norisinājās starptautiskā konference „Padomju Savienības nodarītie zaudējumi Baltijā”, kurā pirmo reizi zinātnieki un eksperti iepazīstināja ar pētījumiem un secinājumiem par padomju okupācijas ietekmi uz Baltijas un citu valstu tautsaimniecību un vidi.

Informāciju sagatavoja:
Eiropas Parlamenta deputātes Prof. Ineses Vaideres birojs
Doma lauk. 8a, Rīga
Tālr. +371 67814199
[email protected]

Dalies ar ziņu